Show simple item record

dc.contributor.authorOsika, Grażyna
dc.date.accessioned2013-06-23T20:10:35Z
dc.date.available2013-06-23T20:10:35Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationG.Osika: Teorie aktów mowy, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z.6, 95 - 113.pl
dc.identifier.issn1641-3466
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1950
dc.description.abstractW artykule tym autor próbuje przybliżyć teorie, które rozpatrują język w kategoriach jego użycia. Podstawą do stworzenia tych teorii było rozpoznanie wykonawczej funkcji języka, natomiast same teorie są próbą zrozumienia możliwości zachodzenia tego typu czynności. Artykuł opisuje dwie teorie, Austin’a oraz Searle’a. Summary. In this article the author tries to approach theories which present language in category of its using. The basis for creation of these theories was the fact of recognising performative function of language and these theories are an attempt to understanding this kind of acting. The article describes two theories: Austin’s and Searle’s.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Śląskiejpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectperlocutionary acten
dc.subjectillocutionary acten
dc.subjectlocutionary acten
dc.subjectutteranceen
dc.subjectspeech acten
dc.subjectwypowiedźpl
dc.subjectakt illokucyjnypl
dc.subjectakt lokucyjnypl
dc.subjectwypowiedzi performatywnepl
dc.subjectakty mowypl
dc.titleTeorie aktów mowypl
dc.title.alternativeSpeech Acts Theoriesen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.description.epersonGrażyna Osika
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska