Show simple item record

dc.contributor.authorRatajczak-Mrozek, Milena
dc.date.accessioned2013-06-24T17:09:31Z
dc.date.available2013-06-24T17:09:31Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationM. Ratajczak-Mrozek, Bariery współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagranicznymi, „Organizacja i Kierowanie. Organization and Management", 2012 Nr 3, s. 127-140pl
dc.identifier.issn0137-5466
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1959
dc.descriptionZgoda wydawnictwa na elektroniczne udostępnianie artykułu.pl
dc.description.abstractCelem artykułu jest wskazanie ważnych barier współpracy przedsiębiorstw z podmiotami ich otoczenia biznesowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zagranicznych. Rozważania mają udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie bariery ograniczają kooperację z podmiotami zagranicznymi oraz czy są one odmienne w stosunku do barier współpracy przedsiębiorstw z podmiotami lokalnymi. W artykule przedstawiono ideę bliskiej współpracy przedsiębiorstw na tle podejścia transakcyjnego oraz zdiagnozowano czynniki ją ograniczające. Następnie zaprezentowano wyniki dwóch badań empirycznych. Analiza wykazała, że bariery współpracy z podmiotami zagranicznymi są w pewnym stopniu odmienne od barier kooperacji z podmiotami lokalnymi. Przedsiębiorstwa oceniające współpracę dotyczącą wyłącznie podmiotów zagranicznych generalnie nisko oceniły znaczenie wszystkich barier kooperacji w porównaniu z przedsiębiorstwami analizującymi współpracę obejmującą także podmioty lokalne. Główny czynnik ograniczający kooperację, niezależnie od kraju pochodzenia podmiotów współpracujących, stanowiła trudność znalezienia właściwych (czyli spełniających wymagania przedsiębiorstw) partnerów biznesowych.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherKomitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ; SGH w Warszawiepl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectumiędzynarodowieniepl
dc.subjectstrategia międzynarodowapl
dc.subjectwspółpraca międzynarodowapl
dc.subjectbariery kooperacjipl
dc.subjectograniczenia współpracypl
dc.subjectkooperacjapl
dc.titleBariery współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagranicznymipl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Międzynarodowegopl
dc.description.epersonMilena Ratajczak-Mrozek
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska