Show simple item record

dc.contributor.authorKotarski, Hubert
dc.date.accessioned2013-06-26T15:04:37Z
dc.date.available2013-06-26T15:04:37Z
dc.date.issued2013-06-26
dc.identifier.isbn978–83–7338-890-1
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/1976
dc.description.abstractPublikacja "Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego" przedstawia bilans kapitału ludzkiego i społecznego w województwie podkarpackim. Odnosi się również do analiza związku pomiędzy kapitałami – ludzkim i społecznym a rozwojem regionalnym. Analiza ta pozwoliła wnioskować o istnieniu związku między poziomem rozwoju regionalnego i możliwością jego podnoszenia, a zasobami i jakością kapitału ludzkiego i społecznego, na które może on oddziaływać. Ważną częścią publikacji jest kompleksowa prezentacja stanu badań nad kapitałem ludzkim i społecznym oraz dylematów związanych z ich pomiarem. W publikacji znajdzie się również rozdział poświęcony teorią rozwoju regionalnego, z szczególnym uwzględnieniem teorii endogennych.pl
dc.description.sponsorshipBadania podjęte w ramach pracy były finansowane ze środków na naukę w latach 2009–2010 jako projekt badawczy promotorski nr N N116 206836 pt. „Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego” (Umowa nr 2068/B/H03/2009/36).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectkapitał ludzkipl
dc.subjectwojewództwo podkarpackiepl
dc.subjectrozwój regionalnypl
dc.subjectkapitał społecznypl
dc.subjectPodkarpaciepl
dc.subjectregionpl
dc.titleKapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiegopl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologiipl
dc.description.epersonHubert Kotarski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska