Show simple item record

dc.contributor.authorRomaniuk, Miłosz Wawrzyniec
dc.contributor.authorŁukasiewicz-Wieleba, Joanna Teresa
dc.date.accessioned2021-04-12T11:49:14Z
dc.date.available2021-04-12T11:49:14Z
dc.date.issued2021-03-31
dc.identifier.urihttps://www.researchgate.net/publication/350514381_Zdalna_edukacja_kryzysowa_w_APS_w_okresie_pandemii_COVID-19_Z_perspektywy_rocznych_doswiadczen
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/19833
dc.description.abstractPrzeprowadzone badanie dotyczyło doświadczeń nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, związanych z prowadzeniem kryzysowej edukacji zdalnej oraz doświadczeń studentów, związanych z uczestnictwem w kryzysowej edukacji zdalnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Celem badania była aktualizacja obrazu zdalnej edukacji kryzysowej, prowadzonej w Akademii Pedagogiki Specjalnej, postrzeganej z perspektywy rocznych doświadczeń. Przedmiotem badań były, między innymi, zmiany poziomu kompetencji informatycznych i posiadanych możliwości technicznych. Respondenci zostali poproszeni o ponowną ocenę jakości edukacji zdalnej, oferowanej przez uczelnię, a także ponowną ocenę własnego zaangażowania w nauczanie/uczenie się zdalne, dzięki czemu można było określić zmiany w ich zakresie. Ponadto, analizie poddano wskazania respondentów dotyczące najważniejszych zalet, wad oraz trudności zdalnej edukacji kryzysowej. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Analizę wypowiedzi respondentów oraz ich kategoryzację przeprowadzało dwóch sędziów kompetentnych. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie rekomendacji, dotyczących działań uczelni, skierowanych na usprawnienie procesu nauczania zdalnego.pl
dc.language.isopl
dc.publisherAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecte-learningpl
dc.subjectedukacja zdalnapl
dc.subjectCOVID-19pl
dc.subjectSARS-CoV-2pl
dc.subjectAkademia Pedagogiki Specjalnejpl
dc.subjectzdalne nauczaniepl
dc.titleZdalna edukacja kryzysowa w APS w okresie pandemii COVID-19. Z perspektywy rocznych doświadczeń.pl
dc.typereportpl
dc.contributor.organizationAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawiepl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska