Show simple item record

dc.contributor.authorRatajczak-Mrozek, Milena
dc.contributor.authorMałys, Łukasz
dc.contributor.authorDymitrowski, Adam
dc.date.accessioned2013-07-03T19:51:19Z
dc.date.available2013-07-03T19:51:19Z
dc.date.issued2013-07-03
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/2016
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza form prowadzenia działalności zagranicznej najczęściej wybieranych przez polskie przedsiębiorstwa w kontekście osiąganych przez nie wyników rynkowych. Rozważania obejmują zarówno aktywne formy działalności zagranicznej, jak i internacjonalizację bierną (import). W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych między wrześniem a październikiem 2010 roku wśród 124 polskich przedsiębiorstw przez zespół pod kierownictwem dr M. Ratajczak-Mrozek. W pierwszym etapie badania zidentyfikowano formy ekspansji zagranicznej wykorzystywane przez badane przedsiębiorstwa. Wśród respondentów dominuje jednoczesne stosowanie różnych form, a wśród nich eksport. W drugiej, głównej części analizy porównano średnie wartości oceny wyników rynkowych (wielkości zysku ogółem, stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych – ROI, wielkości sprzedaży oraz udziału w rynku) badanych firm w porównaniu z najbliższą konkurencją w podziale na formy prowadzenia działalności zagranicznej. Przeprowadzona analiza wskazuje, że wzrost zaangażowania w internacjonalizację jest związany z osiąganiem przez te przedsiębiorstwa lepszych wyników rynkowych. Artykuł prezentowany w trakcie konferencji: Współczesna gospodarka światowa. Problemy na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectformy ekspansji zagranicznejpl
dc.subjectwyniki rynkowepl
dc.subjectpolskie przedsiębiorstwapl
dc.subjectinternacjonalizacjapl
dc.subjectekspansja zagranicznapl
dc.titleFormy ekspansji zagranicznej a wyniki rynkowe polskich przedsiębiorstw (wyniki badań)pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectpl
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Międzynarodowegopl
dc.description.epersonMilena Ratajczak-Mrozek
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska