Show simple item record

dc.contributor.authorRatajczak-Mrozek, Milena
dc.date.accessioned2013-07-08T19:13:39Z
dc.date.available2013-07-08T19:13:39Z
dc.date.issued2013-02
dc.identifier.citationM. Ratajczak-Mrozek, Proces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi, „Gospodarka Narodowa”, 2013 Nr 1-2, s.53-70pl
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2037
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie analizy współpracy przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi, uwzględniając ich zaawansowanie procesu umiędzynarodowienia pod względem czasu prowadzenia działań na rynkach zagranicznych i w konsekwencji tego próba wskazania pożądanych kierunków rozwoju na poziomie gospodarki (sugerujących obszary wsparcia dla przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, a docelowo wzrost konkurencyjności kraju), jak i indywidualnych przedsiębiorstw (wskazujących potencjalne źródła konkurencyjności). Przedstawiono wyniki badań empirycznych – pocztowego badania ankietowego przeprowadzonego w pierwszej połowie 2011 roku wśród 59 przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (zgodnie z podejściem branżowym według klasyfikacji Eurostat) zlokalizowanych w Polsce i prowadzących działalność zagraniczną. Uzyskane wyniki skonfrontowano z innymi dostępnymi badaniami dotyczącymi umiędzynarodowienia, współpracy i przedsiębiorstw high-tech. Zbadano różnice w postrzeganiu kooperacji (w szczególności motywów i barier) z podmiotami zagranicznymi w zależności od tego, jak długo te przedsiębiorstwa prowadzą działalność zagraniczną. Analiza wykazała przede wszystkim wyraźną specyfikę przedsiębiorstw high-tech dopiero rozpoczynających działalność zagraniczną – w fazie początkowej internacjonalizacji. Tym podmiotom trudniej jest rozwijać współpracę z podmiotami zagranicznymi, której jednocześnie bardzo potrzebują. Zasugerowano zarówno konieczność rozszerzenia myślenia o kooperacji poza ideę polityki opartej o klastry, jak i kształtowania kultury pro-kooperacyjnej, podkreślając wykazane w badaniu korzyści wynikające ze współpracy (zwiększenie zasięgu rynkowego, dostęp do wiedzy, know-how i wzrost innowacyjności).pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherSzkoła Główna Handlowa w Warszawiepl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjecthigh-techpl
dc.subjectwysokie technologiepl
dc.subjectprzedsiębiorstwa zaawansowanych technologiipl
dc.subjectsieci gospodarczepl
dc.subjectczas w internacjonalizacjipl
dc.subjectstrategia umiędzynarodowieniapl
dc.subjectinternacjonalizacjapl
dc.subjectkooperacjapl
dc.subjectwspółpraca przedsiębiorstwpl
dc.titleProces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymipl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Międzynarodowegopl
dc.description.epersonMilena Ratajczak-Mrozek
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska