Show simple item record

dc.contributor.editorDomagała-Zyśk, Ewa
dc.date.accessioned2021-10-01T07:28:07Z
dc.date.available2021-10-01T07:28:07Z
dc.date.issued2021-09-28
dc.identifier.citationZyśk-Domagała, E. (red.). (2021). Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni. Lublin: Episteme.pl
dc.identifier.isbn978–83–67049–08–5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/20413
dc.description.abstractNiniejsza publikacja składa się z dwóch części: pierwsza z nich przedstawia badania wykonane w przedszkolach i szkołach, zarówno wśród uczniów, jak i ich nauczycieli i rodziców. Dwa teksty, pierwszy autorstwa Agnieszki Amilkiewicz-Marek dotyczący miejsca i roli rodziców w nauczaniu zdalnym, oraz drugi – Katarzyny Śliz przedstawiający doświadczenia nauczycieli – są artykułami kontynuującymi zeszłoroczne badania. Pokazano w nich i przeanalizowano nie tylko aktualne doświadczenia badanych osób, ale wskazano na dynamikę zmian, która dokonała się w okresie ostatniego roku. Kolejne dwa teksty tej części dotyczą doświadczeń edukacji przedszkolnej: Katarzyna Szolginia przedstawia dobre praktyki zdalnej edukacji przedszkolnej w kontekście animowania gier i zabaw z dziećmi trzy- i czteroletnimi, natomiast Urszula Kmita dzieli się doświadczeniem pracy online z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i możliwościami kontynuowania tej formy edukacji także w okresie post-pandemicznym. Agnieszka Siedliska przedstawia po raz kolejny doświadczenia zdalnej pracy logopedycznej, także w kontekście wykorzystania tej specyficznej formy ‘teleporady” w regularnej praktyce logopedycznej. Julia Zyśk natomiast kontynuuje analizę metody harcerskiej, wskazując na jej walory w pracy wychowawczej w okresie pandemii i nie tylko. Druga część monografii obejmuje doświadczenia edukacji zdalnej na uczelni. Pierwsze trzy teksty dotyczą samopoczucia studentów w sferze psychologicznej, fizycznej i duchowej. Studentka psychologii, Weronika Grygierzec, analizuje w niej zjawisko nowej formy lęku społecznego – lęku w sytuacjach związanych z edukacja zdalną, a Emilia Dyczkowska – studentka pedagogiki – pisze o zmianach w zakresie aktywności fizycznej studentów w czasie lockdownu, a Marcelina Koncewicz – studentka prawa – o doświadczeniach religijnych studentów pozbawionych w okresie pandemii możliwości korzystania z tradycyjnego duszpasterstwa akademickiego. Kolejne cztery teksty w tej części dotyczą studentów z niepełnosprawnościami: Paulina Korach kontynuuje analizę doświadczeń studentów z niepełnosprawnością ruchu, natomiast Beata Gulati, Maria Skoczyńska i Paulina Lewandowska przedstawiają ogólnopolskie i międzynarodowe doświadczenia studentów niesłyszących i słabosłyszących, w kontekście uczenia się języka obcego w formie online, skuteczności nauczania wspomaganego technologicznie oraz zoom fatigue – zmęczenia edukacją zdalną.pl
dc.language.isopl
dc.publisherEpistemepl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectedukacja zdalnapl
dc.subjectniepełnosprawnośćpl
dc.subjectspecjalne potrzeby edukacyjnepl
dc.subjectharcerstwopl
dc.subjectedukacja włączającapl
dc.subjectduszpasterstwopl
dc.subjectniesłyszącypl
dc.subjectdysfunkcja narządu ruchupl
dc.titleWłączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelnipl
dc.typebookpl
dc.contributor.organizationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska