Show simple item record

dc.contributor.authorGąsiorowska, Agata
dc.date.accessioned2013-07-09T14:24:26Z
dc.date.available2013-07-09T14:24:26Z
dc.date.issued2013-07-09
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2045
dc.descriptionArtykuł przyjęty do druku w czasopiśmie "Psychologia Społeczna"pl
dc.description.abstractSkala SPP jest oryginalnym, polskim narzędziem do oceny poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych aspektów postaw wobec pieniędzy. Ze względu na jego znaczną długość, w niniejszym artykule zaproponowano skróconą wersję skali SPP-25, do której pozycje dobrano na podstawie analizy ładunków czynnikowych i współczynników dyskryminacji pozycji oryginalnej skali, opierając się na danych uzyskanych od dużej grupy osób dorosłych (N = 1447). Analiza trafności wewnętrznej przeprowadzona na próbach reprezentatywnych dla społeczeństwa polskiego w oparciu o konfirmacyjna analizę czynnikową potwierdziła stabilność struktury nowej skali. Porównanie pełnej i skróconej wersji skali wykazało podobieństwo ich charakterystyk psychometrycznych, a także ocen rzetelności i trafności zewnętrznej. Dodatkowo, wykorzystanie postaw wobec pieniędzy mierzonych za pomocą skali skróconej jako moderatora w badaniu eksperymentalnym dało także lepsze rezultaty, niż przy użyciu skali pełnej. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że skrócona wersja Skali Postaw Wobec Pieniędzy dobrze oddaje różnice indywidualne w tym zakresie, i może być z powodzeniem wykorzystywana w dalszych badaniach nad zachowaniami ekonomicznymi i społecznymi.pl
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2011-2013 jako projekt badawczy nr N N106 289 039.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectwalidacja skalipl
dc.subjectstruktura skalipl
dc.subjectpostawy wobec pieniędzypl
dc.titleSkrócona wersja Skali Postaw Wobec Pieniędzy SPP-25. Dobór pozycji i walidacja narzędziapl
dc.title.alternativeShort version of Money Attitudes Questionnaire. Items selection and scale validationpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiupl
dc.description.epersonAgata Gasiorowska


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.