Show simple item record

dc.contributor.authorSłoczyński, Jakub
dc.date.accessioned2021-10-21T12:33:27Z
dc.date.available2021-10-21T12:33:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/20524
dc.description.abstractNiniejsza praca, przedstawia realizację urządzenia wspomagającego leczenie bezdechu sennego metodą CPAP. Został tu zawarty opis zaburzenia, wraz z jego objawami oraz spo sób leczenia wyżej wymienioną metodą. Dalsze część pracy opisuje praktyczną realizację projektu urządzenia, wraz z dokładnym opisem budowy, zwierającego schematy blokowe oraz ideowe wraz z niezbędnymi obliczeniami parametrów elementów elektronicznych i dokładnym opisem poszczególnych z nich. Zostało tu również zawarte podsumowanie działania urządzenia, które zostało oparte na przeprowadzonych testach.pl
dc.description.abstractThis Engineer's thesis presents the implementation of a device supporting the treatment of sleep apnea using the CPAP method. The description of the disorders with it’s symptoms and the method of treatment with the abovementioned method. The next part of the work describes the practical implementation of the design of the device with a detailed description of the structure, containing block diagrams and ideals with the necessary calculations of the parameters of the electronic components and a detailed description of each of them. There is also a summary of the operation of the device, which was based on the tests carried out.en
dc.language.isopl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectCPAPpl
dc.subjectCPAPen
dc.subjectsleep apneaen
dc.subjectbezdech sennypl
dc.subjecturządzeniepl
dc.subjectdeviceen
dc.subjectdodatnie ciśnienie powietrzapl
dc.subjectpositive air pressureen
dc.titleUrządzenie wspomagające leczenie bezdechu sennego metodą CPAPpl
dc.title.alternativeA device supporting sleep apnea using the CPAP methoden
dc.typebachelorThesispl
dc.contributor.organizationPolitechnika Łódzkapl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska