Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarczyk, Paweł
dc.contributor.authorBrunarska, Zuzanna
dc.contributor.authorBrzozowska, Anita
dc.contributor.authorKardaszewicz, Krzysztof
dc.date.accessioned2021-10-29T14:57:02Z
dc.date.available2021-10-29T14:57:02Z
dc.date.issued2020-07-01
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/20584
dc.description.abstractThe main aim of this paper is to critically assess prevalent conceptualisations of the notion of economic integration to set out a research framework capable of structuring empirical research on economic integration, with a particular focus on the New Immigrant Destinations. To overcome the difficulties identified in the literature, we propose a new broad conceptual model of integration. We postulate that an analysis of economic integration outcomes (effects) should consider aspirations and capabilities of a given individual and include other than economic dimensions of immigrants’ participation in receiving societies. Importantly, we treat aspirations and capabilities as useful concepts not only in understanding one’s migratory behaviour (including immobility) but also in explaining and interpreting integration outcomes. In our approach, we go beyond traditional analysis of integration that focuses on settlement migrants and propose a scheme that allows for understanding of economic integration of various categories of immigrants.en
dc.description.abstractW niniejszym opracowaniu poddajemy krytycznej ocenie dominujące konceptualizacje pojęcia integracja ekonomiczna, by określić ramy koncepcyjne niezbędne do realizacji badań empirycznych, także w przypadku tzw. Nowych Obszarów Docelowych Migracji (NID). Aby przezwyciężyć trudności wskazywane w literaturze, proponujemy nowy model koncepcyjny, w którym analiza wyników (efektów) integracji ekonomicznej uwzględnia aspiracje i zdolności/możliwości danej jednostki oraz pozaekonomiczne wymiary uczestnictwa imigrantów w społeczeństwach przyjmujących. Dowodzimy, że koncepcja aspiracji i możliwości może być przydatna nie tylko w zrozumieniu zachowań migracyjnych (w tym braku mobilności), ale także przy wyjaśnianiu i interpretacji wyników/efektów integracji. W proponowanej koncepcji odchodzimy od tradycyjnego podejścia w badaniach integracji, które koncentrują się na migrantach osiadłych i prezentujemy model, który pozwala ujmować i badać integrację ekonomiczną różnych kategorii imigrantówpl
dc.description.sponsorshipThis paper is a part of the research project “The economic integration of immigrants in a country in the intermediate phase of the migration cycle – Poland versus selected EU countries” funded by the National Science Centre, Poland (grant no. 2014/14/E/HS4/00387)
dc.language.isoen
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjamien
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjecteconomic integrationen
dc.subjectaspirationsen
dc.subjectcapabilitiesen
dc.subjectmigration projecten
dc.subjectmigration careeren
dc.subjectNew Immigrant Destinationsen
dc.subjectintegracja ekonomicznapl
dc.subjectaspiracjepl
dc.subjectzdolności/możliwościpl
dc.subjectprojekt migracyjnypl
dc.subjectkariera migracyjnapl
dc.subjectNowe Obszary Docelowe Migracjipl
dc.titleEconomic integration of immigrants – towards a new conceptualisation of an old termen
dc.typeworkingPaperen
dc.contributor.organizationCentre of Migration Research, University of Warsawen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.