Show simple item record

dc.contributor.authorKruś Kubaszewska, Katarzyna
dc.date.accessioned2021-11-08T11:40:45Z
dc.date.available2021-11-08T11:40:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKruś-Kubaszewska, K. (2021). Przedszkole specjalne w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej i społecznej. W: E.M. Kulesza, D. Al-Khamisy, P. Zalewska (red.), Od integracji do inkluzji. 30 lat edukacji integracyjnej – idea i rzeczywistość. Tom I (s. 249-273). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejpl
dc.identifier.isbn978-83-66010-64-2
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/20684
dc.description.abstractW artykule poruszono tematykę funkcjonowania przedszkoli specjalnych w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Przedstawiono zakres działań przedszkola specjalnego pod względem pełnionych przez nie funkcji, stosowanych metod, przebiegu zajęć. Uwzględniono rolę niezbędnych dostosowań w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także zadania nauczyciela w edukacji i terapii dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Ukazano dylematy rodziców związane z trudnym wyborem drogi edukacyjnej dziecka z niepełnosprawnością wraz z argumentami przemawiającymi „za” oraz „przeciw” decyzji o wyborze przedszkola specjalnego. Opracowanie ma charakter przeglądowy i metodyczny. Ujęto w nim również specyfikę dostosowania treści programowych do funkcjonowania dziecka opartą na podstawie programowej kształcenia przedszkolnego, a także metodyczny wymiar pracy w przedszkolu.pl
dc.description.abstractThis article focuses on the functioning of special kindergartens for children with moderate and severe intellectual disabilities. The scope of activities of special kindergartens is presented in terms of their functions, methods used and course of classes. The role of necessary adjustments in the implementation of the core curriculum of preschool education is taken into account, as well as the role of the teacher in the education and therapy of children with intellectual disabilities. The perspective of the parent, associated with the difficult choice of the educational path of a child with disabilities was included, along with arguments “for” and “against” the decision to choose a special kindergarten. The article has a methodical and analytical character. It includes, in turn, the specifics of adapting the program content to the functioning of the child based on the core curriculum of preschool education, as well as the methodical dimension of work in the kindergarten.en
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectprzedszkole specjalnepl
dc.subjectwychowanie przedszkolnepl
dc.subjectniepełnosprawnośćpl
dc.subjectspecial kindergartenen
dc.subjectpreschool educationen
dc.subjectdisabilityen
dc.titlePrzedszkole specjalne w zmieniającej się rzeczywistościpl
dc.title.alternativeSpecial kindergarten in a changing educational and social realityen
dc.typebookPartpl
dc.contributor.organizationAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejpl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska