Now showing items 1-20 of 90

   Affiliation
   Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki [1]
   American Studies Center, Yerevan State University [1]
   College of Economics and Computer Science, Kraków [1]
   Department of Architecture, Lviv National Agrarian University, Volodymyra Velykoho [1]
   Department of Bacterial Genetics, Institute of Microbiology, Faculty of Biology, University of Warsaw, [1]
   Department of Immunology, Faculty of Biology and Environmental Protection, Nicolaus Copernicus University in Toruń [1]
   Durban University of Technology, Department of Hospitality and Tourism [2]
   Faculty of Administration and Social Sciences, Warsaw University of Technology [1]
   Faculty of Earth Sciences, University of Silesia [1]
   Faculty of Environmental Engineering and Spatial Planning, Poznań University of Life Sciences [1]
   Faculty of Social and Economic Sciences, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw [1]
   Faculty of Sociology and Public Communications, Faculty of Socio-Economic Education, National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov in Kyiv [1]
   Hull University Business School, Faculty of Business Law and Politics [1]
   Institute for Public Administration, Lviv Polytechnic National University [1]
   Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences [1]
   Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Economy, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin [1]
   Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, University of Gdańsk [1]
   Instytut Geografii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach [1]
   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego [1]
   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN [3]