Collections in this community

Recent Submissions

 • Dni z burzą podczas okresów z pogodą gorącą i upalną w Neapolu (1986- 2010) 

  Grabowska, Katarzyna; Popławska, Joanna (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2017)
  W pracy przedstawiono częstość dni z burzą podczas gorących i upalnych dni oraz nocy w Neapolu w latach 1986-2010. Dane dotyczące dni burzowych oraz maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza pochodzą z archiwalnych ...
 • Cykliczność ekstremalnych warunków termicznych w Polsce i wybranych obszarach 

  Wiejak, Krzysztof; Miętus, Mirosław (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2017)
  Celem tej pracy jest zbadanie cykliczności występowania ekstremalnie ciepłych i ekstremalnie chłodnych warunków termicznych na obszarze Polski, przykładowo wybranego regionu (zachodniej części Pojezierzy) oraz stacji ...
 • Wykorzystanie narzędzi GIS do oceny potencjału teoretycznego promieniowania słonecznego 

  Waniek, Katarzyna (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2017)
  W tym artykule przedstawiono analizę potencjału teoretycznego promieniowania słonecznego w wybranych powiatach województwa Śląskiego obliczoną przy użyciu narzędzi GIS oraz Numerycznego Modelu Terenu (NMT). Potencjał ...
 • Anomalie temperatury powietrza w Warszawie (1986-2015) 

  Pajewska, Małgorzata (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2017)
  W niniejszej pracy przedstawiono anomalie temperatury powietrza w Warszawie w latach 1986-2015. Materiał źródłowy pozyskano z ogólnodostępnych baz danych NCDC NOAA. Do analizy wykorzystano średnią dobową temperaturę ...
 • Waloryzacja obszaru województwa mazowieckiego pod względem możliwości rozwoju energetyki słonecznej 

  Kulesza, Kinga (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2017)
  W pracy przedstawiono waloryzację obszaru województwa mazowieckiego pod względem możliwości rozwoju energetyki słonecznej. Waloryzacji dokonano z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej, na podstawie danych pomiarowych ...
 • Wykorzystanie programu Terragen w klimatologii 

  Leziak, Kamil (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2017)
  Artykuł przedstawia sposoby wykorzystania programu Terragen, służącego do tworzenia trójwymiarowych modeli i wizualizacji krajobrazu, w badaniach klimatologicznych. Z uwagi na rozbudowane możliwości określania stanu ...
 • Determining the boundaries of the North-Western Pryazovia Region as a coastal zone for further studying and managing it 

  Vorovka, Volodymyr; Hryshko, Svitlana (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2017)
  The problem of determining the integral boundaries for various types of investigations (scientific, administrative, managing) is urgent. They enable to plan a many-sided scientific investigation of the coastal areas and ...
 • Epizody wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza w wybranych kotlinach polskich Karpat Zachodnich 

  Palarz, Angelika; Celiński-Mysław, Daniel (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2017)
  Występowanie wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza stanowi istotny problem badawczy rozwijany od wielu lat zarówno w literaturze polskiej, jak i światowej. Prowadzone do tej pory badania koncentrowały się niemal ...
 • Risk assessment of the social sphere development on the example of areas of the Carpathian-Podillia region (Ukraine) 

  Kuzyshyn, Andrii; Kuczabski, Aleksander; Poplavska, Inna; Zadvornyi, Serhi (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2022)
  The article is devoted to the problem of the functioning of the social sphere in the ar- eas of the Carpathian-Podillia region. Emphasis is placed particularly on the differences between the levels of its individual ...
 • Weaknesses and successes of the Ukrainian administrative reform 

  Michalski, Tomasz; Matviyishyn, Yevhen; Luhova, Viktoriia (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2022)
  Ukraine is one of the last post-communist countries where implementation of adminis trative reforms has started in practice. The aim of the study is to analyze the local-level re sults of the main stage of the administrative ...
 • Determinants of Ukraine’s geopolitical orientation 

  Kowalski, Mariusz (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2022)
  The Russian side often talks about the special ties between Russia and Ukraine. This as sumption underlies the Russian geopolitical doctrine. Nevertheless, Ukraine does not share this view, wishing to be a sovereign and ...
 • Anthropogenic landscapes of Ukraine and their reconstruction 

  Denysyk, Hryhoriy; Kanskyi, Volodymyr; Kanska, Viktoriia; Denysyk, Bohdan; Vinnytsia, Mykhailo (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2022)
  The aim of the research was to analyze the structure of Ukraine’s anthropogenic land scape and the directions of its development for the purposes of further reconstruction and rational use. The current state of ten types ...
 • Landscape science in Ukraine: The current state and trends 

  Grodzynskyi, Mykhailo (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2022)
  The state of landscape science in Ukraine has been considered since the early 2000s, when, moving away from the Soviet canons of this science, it acquired its own face and its leaders. From that time until now, two ...
 • Gastro tourism potential and perspectives for Turkey – a theoretical approach 

  Kurt, Gülden; Dłużewska, Anna (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018)
  Gastronomy tourism is an important type of cultural tourism market and it is also one of the most powerful tools of economic development. In many recent studies it has been emphasized that the culinary culture of the ...
 • Tradycja zagrożona, czyli o jarmarkach bożonarodzeniowych i terroryzmie 

  Ryszawa, Monika (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018)
  W niniejszym artykule scharakteryzowano tradycję jarmarków bożonarodzeniowych, ich kluczowe elementy i przebieg. Podjęta została także tematyka znaczenia tego typu imprez dla kultury danego społeczeństwa oraz zagrożenia ...
 • Proces formowania się bydgosko-toruńskiego ZIT 

  Kubiak, Łukasz (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018)
  W niniejszym opracowaniu został opisany proces wypracowywania zasad współpracy między Bydgoszczą a Toruniem w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Bydgosko- toruński ZIT jest jedynym przykładem partnerstwa, ...
 • Wprowadzenie do koncepcji mikrobiomu dla geografów 

  Wiśniewski, Oskar; Banaś, Anna; Kozłowski, Henryk Mikołaj (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018)
  Mikrobiom ludzki definiowany jest jako ogół mikroorganizmów zamieszkujący różne nisze ekologiczne naszego organizmu. Ogromna rola, jaką pełnią bakterie, wirusy i grzyby w zapewnianiu wewnętrznej równowagi fizjologicznej ...
 • Introduction to the concept of microbiome for geographers 

  Wiśniewski, Oskar; Banaś, Anna; Kozłowski, Henryk Mikołaj (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018)
  Human microbiome is defined as the total of microorganisms inhabiting various ecological niches of human body. The enormous role of bacteria, viruses and fungi in maintaining the physiological balance of a human body ...
 • Zastosowanie danych telemetrycznych do szacunku ludności dziennej i nocnej w Warszawie 

  Śleszyński, Przemysław; Niedzielski, Michał (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018)
  W warunkach wzrostu mobilności coraz trudniejsze staje się określenie liczby ludności, przebywającej w danym czasie na danym obszarze. Ma to znaczenie naukowe i praktyczne. Rzeczywista liczba ludności jest bowiem podstawową ...
 • Warszawskie Koleje Dojazdowe – potencjał utracony? 

  Ciechański, Ariel (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018)
  Koleje dojazdowe, zarówno normalnotorowe, jak również przede wszystkim wąskotorowe stanowiły niegdyś istotny element infrastruktury transportowej Warszawy. Niestety, wszystkie poza dawną Elektryczną Koleją Dojazdową, ...

View more