Now showing items 1-20 of 38

   Affiliation
   Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki [1]
   Durban University of Technology, Department of Hospitality and Tourism [2]
   Faculty of Social and Economic Sciences, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw [1]
   Faculty of Sociology and Public Communications, Faculty of Socio-Economic Education, National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov in Kyiv [1]
   Hull University Business School, Faculty of Business Law and Politics [1]
   Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Economy, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin [1]
   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN [4]
   Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski [1]
   Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Opolski [2]
   Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [1]
   Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa [1]
   Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Przyrodniczych [1]
   Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski [1]
   Lotnicze Zakłady Naukowe [1]
   Maria Curie Sklodowska University, Department of Earth Sciences and Spatial Management [2]
   Muzeum Nadwiślańskie, Oddział Przyrodniczy [1]
   North Caucasus Research Institute of Economic and Social Problems of the Southern Federal University [1]
   SoftwareMill [1]
   Univeristy of Eastern Filnland, Centre for Tourism Studies [1]
   University of KwaZulu-Natal, School of Built Environment & Development Studies [1]