Show simple item record

dc.contributor.authorZiółkowski, Przemysław
dc.date.accessioned2021-11-24T13:59:43Z
dc.date.available2021-11-24T13:59:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationZiółkowski, P. (2021). Licea profilowane – sukces czy porażka?, Zeszyty Naukowe WSG, t. 39, seria: Edukacja – Rodzina – Społeczeństwo, 6, 45-56.pl
dc.identifier.issn2450-9760
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/20734
dc.description.abstractTematem niniejszego artykułu jest określenie korzyści czy niepowodzeń wynikających z reformy szkolnictwa, w myśl której w miejsce liceów zawodowych powstały licea profilowane jako rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej. Analizie na potrzeby artykułu podlegały wszystkie rodzaje liceów profilowanych, jakie powstały w północnej Polsce po reformie szkolnictwa w Polsce po 1999 roku w porównaniu z innymi typami szkół średnich. Badania dokonano na podstawie wyników egzaminów maturalnych upowszechnionych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Po przeprowadzeniu analizy każdej ze szkół wyniki badań zostały przedstawione w postaci wykresów, na podstawie których wyciągnięto stosowne wnioski. Autor ma nadzieję, że otrzymane wyniki analiz przeprowadzonych reform posłużą w przyszłości do ewentualnego przeprowadzania innych reform oświatypl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WSGpl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectedukacjapl
dc.subjectlicea profilowanepl
dc.subjectreforma oświatypl
dc.titleLicea profilowane – sukces czy porażka?pl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczypl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.