Show simple item record

dc.contributor.authorŁukasiewicz, Jakub M.
dc.contributor.authorOrłowska, Zofia
dc.date.accessioned2013-07-22T08:29:29Z
dc.date.available2013-07-22T08:29:29Z
dc.date.issued2013-05
dc.identifier.issn9788362383269
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2091
dc.description.abstractCelem niniejszego artykułu jest zakreślenie poszczególnych etapów procedury zawarcia małżeństwa z jednoczesnym wyszczególnieniem tych elementów, które wiążą się z przedmałżeńskimi obowiązkami nupturienta- cudzoziemca. Autorzy wskażą na konieczność doprecyzowania kilku kwestii na gruncie przepisów ustawy z 29 września 1986 roku - prawo o aktach stany cywilnego. Następnie w ramach problematyki transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego przywołana zostanie niedawno zapadła uchwała Sądu Najwyższego z 20 listopada 2012 roku odnosząca się do mocy dowodowej zagranicznych aktów nietranskrybowanych. W pracy nie zabraknie także uwag odnoszących się do obecnie obowiązującej ustawy 4 lutego 2011 roku - prawo prywatne międzynarodowe, jak również zagadnień związanych z kościelnym prawem małżeńskim.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectZawarcie małżeństwapl
dc.titleFormalno-prawne obowiązki nupturienta wynikające z treści art. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w: Jak przygotować do małżeństwa? red.J.Krzywkowska, R.Sztychmilerpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Rzeszowskipl
dc.description.epersonJakub Michał Łukasiewicz
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska