Show simple item record

dc.contributor.authorŁukowiak, Bartosz
dc.date.accessioned2022-09-28T14:15:53Z
dc.date.available2022-09-28T14:15:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationB. Łukowiak, O niekonstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, "Przegląd Prawa i Administracji" 2019, Nr 116pl
dc.identifier.issn0137-1134
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/21660
dc.descriptionhttps://wuwr.pl/ppa/article/view/7798/10385pl
dc.description.abstractPrzedmiotem niniejszej pracy jest kwestia konstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Na podstawie analizy regulacji z zakresu postępowania karnego autor stara się wykazać niezgodność tego przepisu kolejno z zasadą prawa do obrony, zasadą prawa do skutecznego środka prawnego, zasadą wyłączności ustawy oraz zakazem tworzenia uprawnień pozornych, w związku z czym proponuje własne, odmienne uregulowanie tej kwestii, co pozwoliłoby zachować zgodność regulacji krajowej ze standardem rzetelnego postępowania.pl
dc.description.abstractThe subject of this work is the issue of the constitutionality of § 95(2)(2) of the Rules of Procedure of Common Courts. Based on the analysis of regulations in the field of criminal proceedings, the author tries to demonstrate the non-compliance of this provision with the principle of the right to defence, the principle of the right to an effective remedy, the principle of the exclusivity of the act and the prohibition of creating apparent powers, and, therefore, proposes its own, different regulation of this issue, which would allow for compliance of national regulations with the standards of fair trial.en
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiegopl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectuzasadnienie wyrokupl
dc.subjectprawo do obronypl
dc.subjectprawo do skutecznego środka prawnegopl
dc.subjectkonstytucjapl
dc.subjectproces karnypl
dc.subjectstatement of reasonsen
dc.subjectright of defenceen
dc.subjectright to an effective remedyen
dc.subjectconstitutionen
dc.subjectcriminal proceedingsen
dc.titleO niekonstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnychpl
dc.title.alternativeOn the Unconstitutionality of § 95(2)(2) of the Rules of Procedure of Common Courtsen
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationUniwersytet Wrocławskipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska