Show simple item record

dc.contributor.authorBatorski, Dominik
dc.date.accessioned2013-08-05T19:03:45Z
dc.date.available2013-08-05T19:03:45Z
dc.date.issued2013-02-08
dc.identifier.citationBatorski, Dominik (2013). Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności. W P. Zadura-Lichota (red.) Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warszawa: PARP
dc.identifier.isbn978-83-7633-204-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2200
dc.description.abstractJednym z najistotniejszych pytań dotyczących innowacyjności w Polsce jest to, dlaczego mimo wysokiego kapitału ludzkiego, dużej liczby młodych i relatywnie dobrze wykształconych osób, innowacyjność jest w naszym kraju na tak niskim poziomie. Autorzy głośnego i szeroko komentowanego raportu Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? upatrują przyczyn takiego stanu rzeczy głównie w niskiej jakości instytucji publicznych oraz braku dobrego otoczenia organizacyjno-instytucjonalnego. Odpowiedź ta choć niewątpliwie istotna, nie wyjaśnia jednak przyczyn niskiej innowacyjności na poziomie mikro. Same czynniki instytucjonalne nie tłumaczą, czemu Polacy nie zachowują się kreatywnie i innowacyjnie. Otoczenie instytucjonalne ma kolosalne znaczenie dla wynalazczości, ale innowacyjność, która w dużej mierze opiera się na skłonności i gotowości do przyjmowania i wdrażania innowacji, często nie wymaga dobrego klimatu instytucjonalnego, ale odpowiednich postaw jednostkowych. Odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polacy mimo swojego wykształcenia są relatywnie mniej chętni do adaptowania nowości niż inne narody, należy szukać gdzie indziej. W niniejszym artykule postaram się pokazać, że istotnym powodem niskiej innowacyjności w Polsce są niedostatki kapitału społecznego, a jego deficyt staje się coraz poważniejszą barierą rozwojową. Co więcej, jak pokazuje Czapiński, może spowodować zahamowanie wzrostu wraz z wyczerpaniem się innych źródeł rozwoju przede wszystkim opartych o kapitał ludzki i niskie koszty pracy. Zanim jednak przejdziemy do zagadnień kapitału społecznego, warto nieco precyzyjniej przyjrzeć się samej innowacyjności, przyjmując perspektywę mikro, odmiennie niż większość prac na ten temat.pl_PL
dc.publisherPARP
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.titleKapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.contributor.organizationInterdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
dc.description.epersonDominik Batorski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.