Show simple item record

dc.contributor.authorKubicki, Paweł
dc.date.accessioned2013-08-05T19:13:12Z
dc.date.available2013-08-05T19:13:12Z
dc.date.issued2013-07
dc.identifier.citationKubicki P. (red.) (2013). Osoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zalecenia. Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 4.pl
dc.identifier.issn0860-7958
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2204
dc.description.abstractRynek usług finansowych i osoby starsze to wciąż stosunkowo rzadko występujące w polskich publikacjach na temat starzenia się i starości połączenie, co samo w sobie może być sygnałem świadczącym o istnieniu różnego rodzaju stereotypów dotyczących problematyki gospodarowania pieniędzmi przez seniorów. Co ciekawe, starość na rynku usług finansowych, podobnie jak na rynku pracy czy reklamy, zaczyna się – w opinii wielu autorów – relatywnie wcześnie, bo już powyżej 50. roku życia. Zastanawia, dlaczego akurat w obszarach związanych z pieniędzmi i rynkiem granica ta jest znacznie niższa, niż w przypadku badań społecznych i demograficznych, gdzie coraz częściej przyjmowanym standardem jest wiek 65 lat. W niniejszej publikacji podjęto próbę przyjrzenia się kwestii usług finansowych dla osób starszych z możliwie wielu perspektyw, w tym niezmiernie istotnej z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich problematyki potencjalnej dyskryminacji i wykluczania ze względu na wiek. Raport otwiera tekst ekonomisty – Dariusza Stańki – patrzącego na osoby starsze jako grupę konsumentów dóbr i usług o określonym i relatywnie dużym potencjale ekonomicznym. Populację, która poprzez swoje decyzje finansowe będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku usług finansowych. Perspektywę marketingową przedstawia Agata Grabowska, która w swoim tekście pokazuje duże zróżnicowanie tej, często postrzeganej jako homogeniczna, grupy usługobiorców. Co za tym idzie konieczność dostosowania zarówno przekazu, jak i oferty dedykowanej określonym segmentom populacji w wieku powyżej 50. roku życia. To, co łączy te perspektywy, to przekonanie, że rynek dóbr i usług nie nadąża za zmianami demograficznymi i wciąż nie dostrzega potencjału rynkowego tkwiącego w osobach starszych, oraz przekonanie, że w najbliższym czasie będzie to musiało ulec zmianie. Uzupełnienie tekstu Agaty Grabowskiej stanowią rozważania nad prawno- etycznymi aspektami działań promocyjnych na rynku usług finansowych. Temat ten w sposób przekrojowy został omówiony przez Annę Broniszewską i Jowitę Radzińską. Kolejne dwa artykuły poświęcone są omówieniu wyników badań empirycznych i pokazują, jak radzą sobie osoby starsze na rynku usług finansowych. Tekst napisany przez Pawła Kubickiego zawiera między innymi podsumowanie doświadczeń tzw. tajemniczego klienta, badającego nie tyle deklaracje, co realne zachowania i postawy instytucji finansowych wobec osób starszych.Następny artykuł, napisany przez Martynę Buk i Natalię Pustiowską w oparciu o wyniki wywiadów grupowych, omawia subiektywne odczucia osób starszych związane z korzystaniem z usług kredytowych. Wyniki zrealizowanych badań potwierdzają tezę o istnieniu wykluczenia osób starszych na rynku usług finansowych w Polsce. Opracowanie Hanny Nowakowskiej i Haliny Potockiej to spojrzenie z perspektywy działalności organizacji pozarządowej i różnego rodzaju projektów skierowanych na potrzeby osób powyżej 50. roku życia. W tekście tym widać również powiązanie pomiędzy wykluczeniem cyfrowym i finansowym, a także to, że bez znajomości technologii informacyjno-komunikacyjnych trudno o pełne korzystanie z usług finansowych. Kolejne teksty to podsumowania działań dwóch instytucji rzeczniczych – Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, autorstwa Grzegorza Matejczuka i Katarzyny Łakomej, oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przygotowany przez rzeczniczkę prasową UOKiK – Małgorzatę Cieloch. Całość publikacji zamykają zaś rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich, opracowane w postaci zbiorczej na podstawie wniosków pochodzących z poszczególnych artykułów. Autorzy dokonali starań, by miały one możliwie aplikacyjny charakter, wskazując potrzebę podejmowania działań w zakresie legislacji, edukacji i marketingupl
dc.description.sponsorshipBiuro Rzecznika Praw Obywatelskichpl
dc.language.isoplpl
dc.publisherBiuro Rzecznika Praw Obywatelskichpl
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn RPO. Źródła, 0860-7958 ; 2013, nr 4 Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka ; nr 8
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectrzecznik praw obywatelskichpl
dc.subjectusługi bankowepl
dc.subjectodwrócona hipotekapl
dc.subjectusługi finansowepl
dc.subjectosoby starszepl
dc.titleOsoby starsze na rynku usług finansowych. Analiza i zaleceniapl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
dc.contributor.organizationSzkoła Główna Handlowapl
dc.description.epersonPaweł Kubicki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska