Show simple item record

dc.contributor.authorWites, Tomasz
dc.date.accessioned2023-03-07T15:55:13Z
dc.date.available2023-03-07T15:55:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationWites T., 2016, Czy Sahara i Syberia wyludniają się? Zmiany zaludnienia w obszarach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczego, „Czasopismo Geograficzne”, 87(1): 81-99.pl
dc.identifier.issn0045-9453
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/22385
dc.description.abstractThis paper concerns depopulation issues with respect to the Sahara and Siberia. The author has pointed out factors triggering population changes in areas where environmental conditions are adverse to life. These factors have led to an increase and decrease of the population number. The chief goal of this study was to answer the question posed in the title of this paper, i.e. whether the Sahara and Siberia are affected by depopulation. The conclusions presented herein do not represent a complete answer to the issues; they refer merely to a few aspects of this complicated matter. The synthetic study contributes to comparative studies about regions.en
dc.description.abstractPraca dotyczy zagadnień depopulacyjnych w regionie Sahary i Syberii. Wskazano czynniki zmian zaludnienia regionów, na obszarach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczego. Czynniki te prowadziły do wzrostu, jak i ubytku liczby ludności. Głównym celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie postawione w tytule pracy, czy Sahara i Syberia wyludniają się. Prezentowane wnioski nie przedstawiają całości podjętej problematyki, dotyczą zaledwie kilku aspektów tego złożonego zagadnienia. Opracowanie ma charakter syntetyczny i wpisuje się w regionalne studia porównawcze.pl
dc.language.isopl
dc.publisherPolskie Towarzystwo Geograficznepl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectdepopulationen
dc.subjectnatural environmenten
dc.subjectSaharaen
dc.subjectSiberiaen
dc.subjectwyludnianiepl
dc.subjectśrodowisko przyrodniczepl
dc.subjectSaharapl
dc.subjectSyberiapl
dc.titleCzy Sahara i Syberia wyludniają się? Zmiany zaludnienia w obszarach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczegopl
dc.title.alternativeAre the Sahara and Siberia depopulating? Population changes in areas characterised by adverse environmental conditionspl
dc.typearticlepl
dc.contributor.organizationZakład Geografii Regionalnej Świata, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawskipl


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska