Show simple item record

dc.contributor.authorWyrostkiewicz, Michał
dc.date.accessioned2013-08-20T19:44:49Z
dc.date.available2013-08-20T19:44:49Z
dc.date.issued2007-10
dc.identifier.isbn978-83-89659-89-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2248
dc.descriptionEkologiczny wymiar Eucharystii. Czy Eucharystia jest ekologiczna? W: Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym. Red. Helena Słotwińska. Lublin: Gaudium 2007 s. 259-306.pl
dc.description.abstractPrzeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują na to, że na pytanie postawione w tytule opracowania należy odpowiedzieć pozytywnie: Eucharystia jest ekologiczna. Oznacza to, że jest Ona nie tylko „przyjazna” dla człowieka i całego świata, ale iż stanowi także pomoc w realizacji ostatecznego celu tych rzeczywistości. Prawdopodobne jest, że ktoś zapyta o sens tej refleksji. Niektórzy, być może, uznają ją za „mało życiową”, iście teoretyczną kwestię – niemalże bezużyteczny wywód. Bez wątpienia nie jest to właściwe podejście do „ekologiczności” Eucharystii. Można wręcz powiedzieć, że jest to błędne myślenie. Przedstawiona wyżej refleksja, w której – w sposób nieco ogólny – zostało „udowodnione”, że Eucharystia jest ekologiczna, wyraźnie bowiem pokazuje kolejny argument (obok wielu dotychczas przedstawianych przez teologów) mówiący o pozytywnej roli Najświętszego Sakramentu w egzystencji człowieka zgodnej z jego naturą. Powyższy wywód pozwala też dostrzec, jak bardzo różnorodnych owoców, sprzyjających integralnemu rozwojowi osoby ludzkiej dostarcza jej przebywanie w „klimacie eucharystycznym”. Pośrednio więc wskazuje on na bogactwo, złożoność i wspaniałość tego sakramentu zarówno z punktu widzenia różnych, a nie tylko z teologicznych nauk. Konkludując te refleksje na temat „ekologiczności” Eucharystii warto przywołać słowa Sługi Bożego Jana Pawła II, które w tym kontekście można uznać za swoisty „ekologiczny program” na XXI wiek dla wszystkich chrześcijan, zwłaszcza zaś dla duszpasterzy i katechetów: „U progu trzeciego tysiąclecia my wszyscy, dzieci Kościoła, jesteśmy zachęcani do podjęcia z odnowionym zapałem drogi życia chrześcijańskiego. Jak napisałem w Liście apostolskim Novo millennio ineunte: «Nie trzeba […] wyszukiwać ‘nowego programu’. Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebieskim Jeruzalem». Wypełnianie tego programu odnowionej gorliwości w życiu chrześcijańskim wiedzie przez Eucharystię. Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, każda realizacja programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy?”pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherGaudiumpl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectsakramentpl
dc.subjectliturgikapl
dc.subjectteologia moralnapl
dc.subjectteologiapl
dc.subjectekologia ludzkapl
dc.subjectekologiapl
dc.subjectEucharystiapl
dc.titleEkologiczny wymiar Eucharystii. Czy Eucharystia jest ekologiczna?pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl
dc.contributor.organizationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl
dc.description.epersonMichał Wyrostkiewicz


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.