Recent Submissions

 • Ocena satysfakcji studentów medycyny Uczelni Łazarskiego jako potrzeby szerszej edukacji w ramach symulacji medycznej 

  Madziała, Agnieszka; Olszewski, Paweł; Granieczna, Anna; Madziała, Marcin (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Celem pracy jest ocena poziomu satysfakcji studentów Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego z udziału w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych, które realizowane były w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. ...
 • Reforma orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego chorób, urazów i ich następstw 

  Wilmowska-Pietruszyńska, Anna (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  W artykule przedstawiono rolę orzecznictwa lekarskiego w systemie zabezpieczenia społecznego chorób, urazów i ich następstw (niepełnosprawność i niesamodzielność), uwzględniając rys historyczny, stan aktualny i proponowane ...
 • Laser Therapy of Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita Vascular Malformation 

  Mataczyńska, Anna; Paprocki, Michał; Szczękulski, Jan; Kwiek, Bartłomiej (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  The purpose of this study is to determine a long-term effectiveness of a 532 nm and 1064 nm large spot laser with contact cooling in the treatment of CMTC. Cutis marmorata telangiectatica congenita (CMTC) is a rare, ...
 • Współpraca w social mediach 

  Mazur, Marcin; Białowąs, Paulina (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Współpraca komercyjna w social mediach jest mało eksploatowanym tematem w doktrynie prawa. Powodów może być kilka, jednak jako najistotniejszy należałoby wskazać długi okres braku powszechnego dostępu do internetu, który ...
 • Treści komercyjne a treści o charakterze niekomercyjnym – próba odróżnienia 

  Grochal, Natalia; Walak, Michał (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Niniejsze opracowanie skupia się na analizie aspektów prawnych reklamy w mediach społecznościowych, przy uwzględnieniu treści komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Poddanie problematyki analizie ma na celu rzetelną identyfikację ...
 • Reklama a autopromocja 

  Kozioł, Marta (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Analiza przedstawionych w niniejszym opracowaniu regulacji prawnych pozwala udzielić odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie o podobieństwo autopromocji do formy medialnej, jaką jest reklama. Należy zrozumieć pojęcia ...
 • Prawo do jasnej, pełnej i prawdziwej informacji a przekazywanie informacji o produktach i usługach na portalach społecznościowych 

  Maszkiewicz, Anna; Kaczor, Małgorzata (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Autorki niniejszego opracowania omawiają prawo do jasnej, pełnej i prawdziwej informacji przekazywanej za pośrednictwem portali społecznościowych, a także konieczności umożliwienia konsumentom weryfikację reklam produktów ...
 • Odpowiedzialność za markę 

  Vesin, Julia; Malik, Julia (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Odpowiedzialność marki jest ważnym aspektem funkcjonowania biznesu w dzisiejszych czasach. Marka jest często nieodłącznym elementem tożsamości i wizerunku przedsiębiorcy, a także gwarantuje jakość produktów i usług, co ...
 • Odpowiedzialność influencera 

  Vesin, Julia; Walak, Michał (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Influencerzy to osoby, które mają duży wpływ na opinie i decyzje swoich obserwujących na platformach społecznościowych. Wraz z rosnącym znaczeniem tej grupy w mediach społecznościowych pojawia się pytanie o ich odpowiedzialność ...
 • Odpowiedzialność agencji reklamowej 

  Karbownik, Dominika; Orska, Julia (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Opracowanie dotyczy odpowiedzialność agencji reklamowej zarówno w sferze, w której samodzielnie wykonuje zlecone zadania, jak i kiedy zleca wykonanie zadań innym podmiotom zewnętrznym działającym poza strukturą agencji. ...
 • Działania Prezesa UOK iK związane z rynkiem influencer marketingu – przebieg i skutki 

  Bielska, Karolina (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Celem rozważań niniejszego opracowania jest przedstawienie działań podejmowanych przez Prezesa UOKiK w zakresie uregulowań dotyczących influencer marketingu.
 • Dopuszczalność oraz warunki reklamy w internecie 

  Zawisza, Magdalena (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Aktualny stan prawny zmusza zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów do poszukiwania norm prawnych, regulujących prawo reklamy (w tym reklamy internetowej) na gruncie różnych aktów normatywnych. Niniejsze opracowanie – ...
 • Aspekty prawne reklamy w social mediach 

  Sieradzka, Małgorzata; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Publikację poświęcono reklamie w social mediach. Aktualnie w dobie mediów społecznościowych treści tam prezentowane są nastawione na odbiorców, a tworzone profile umożliwiają gromadzenie milionów osób. W social mediach ...
 • Praworządność – współczesne wyzwania 

  Łazarska, Aneta; Stefański, Ryszard A.; Szustakiewicz, Przemysław; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2022)
  Monografia dotyczy problematyki praworządności, która stała się w ostatnim czasie jednym z głównych problemów funkcjonowania państwa, zwłaszcza w kontekście realizacji statusu członka Unii Europejskiej. Główną przyczyną ...
 • Cyfrowe bezpieczeństwo, czyli etyczne algorytmy 

  Mieńkowski, Marek (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Artykuł dotyka bardzo ważnego zagadnienia - bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym poprzez zastosowanie etycznej sztucznej inteligencji na przykładzie producenta silników samolotowych Rolls-Royce. Dynamiczny rozwój sztucznej ...
 • Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w czasach kryzysu – wybrane zagadnienia 

  Jasiuk, Ewa (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Artykuł dotyka bardzo ważnego zagadnienia - bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w czasach kryzysu. Wpływ na szybkość wychodzenia z kryzysu w lotnictwie cywilnym wywołanego pandemią Covid–19 ma wiele czynników w tym ...
 • Pomoc publiczna w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w lotnictwie cywilnym – zagadnienia prawne i ekonomiczne 

  Maszkiewicz, Anna; Walak, Michał (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Pomoc publiczna wprowadzona już w latach 50. XX wieku bez wątpienia odgrywa kluczową rolę w gospodarce oraz związanym z nią prawie konkurencji zarówno na gruncie prawa krajowego i europejskiego. Od wielu lat beneficjentem ...
 • Bezpieczeństwo wydatkowania środków publicznych z budżetu Unii Europejskiej 

  Filipiuk, Monika; Czartoryska, Izabela (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Prawidłowa realizacja projektu, który jest współfinansowany ze środków unijnych, wymaga od beneficjenta tych środków nie tylko znajomości reguł prawnych, ale też wypełniania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. ...
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach wojny i zagrożenia terroryzmem 

  Walczak, Daniel (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Artykuł dotyka zagadnienia - budowania bezpieczeństwa w czasie wojny i zagrożenia terroryzmem. XXI wiek to czas wzmożonej działalności terrorystycznej, a zagrożenia wojną stale są aktualne. Celem niniejszego artykułu jest ...
 • Konstytucyjne podstawy obostrzeń covidowych – analiza porównawcza rozwiązań stosowanych w Polsce, Austrii i Niemczech 

  Syska, Dagmara (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Artykuł skupia się na wprowadzanych na początku pandemii COVID-19 oraz w trakcie jej trwania rozwiązań związanych z bezpieczeństwem publicznym w trzech krajach Unii Europejskiej – w Polsce, Austrii oraz Niemczech. Obostrzenia ...

View more