Recent Submissions

 • Prawo administracyjne – teoria i praktyka 

  Kotowicz, Bartosz; Kurzawa, Angelika; Opaliński, Bartłomiej; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Monografia stanowi realizację dwóch zasadniczych celów. Pierwszym z nich jest ukazanie normatywnych modeli w obszarze prawa administracyjnego, wpisujących się we współczesne problemy (ustrojowe, materialne i proceduralne) ...
 • Prawne ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji publicznej 

  Nosarzewski, Łukasz (Uczelnia Łazarskiego, 2022)
  Przedmiotem monografii jest prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej, oparte na systemie dostępu do informacji publicznej. Omówiono w niej problematykę prawnych ograniczeń, z wyróżnieniem ograniczeń o ...
 • Samorząd gminny a ekonomia społeczna – struktura organizacyjna i perspektywy współpracy 

  Florczak, Ewelina; Skrobisz, Krzysztof (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Celem monografii jest charakterystyka i analiza struktury administracyjnej i zadań samorządu gminnego w Polsce. Autorzy skoncentrowali się na omówieniu aspektów związanych z instytucją samorządu terytorialnego, która ...
 • Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego 

  Konert, Anna; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2022)
  Monografia stanowi cenne źródło wiedzy na temat kształtowania się i funkcjonowania prawa lotniczego oraz lotnictwa cywilnego w dobie kryzysu, zwłaszcza wywołanego pandemią COVID-19. Dokonano w niej analizy przepisów ...
 • Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość 

  Kotowicz, Bartosz; Kurzawa, Angelika; Nosarzewski, Łukasz; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono zagadnienia związane z informatyzacją państwa na szczeblu krajowym i unijnym. Autorzy podjęli rozważania na temat: ochrony danych osobowych, w szczególności ...
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego 

  Jasiuk, Ewa; Sikora, Kamil; Uczelnia Łazarskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Uczelnia Łazarskiego, 2021)
  Monografia zawiera wyniki badań naukowców z Polski i Ukrainy odnoszące się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu lotniczego w czasach zagrożenia terroryzmem. Terroryzm międzynarodowy, w tym terroryzm ...