Recent Submissions

 • Aspekty prawne reklamy w social mediach 

  Sieradzka, Małgorzata; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Publikację poświęcono reklamie w social mediach. Aktualnie w dobie mediów społecznościowych treści tam prezentowane są nastawione na odbiorców, a tworzone profile umożliwiają gromadzenie milionów osób. W social mediach ...
 • Praworządność – współczesne wyzwania 

  Łazarska, Aneta; Stefański, Ryszard A.; Szustakiewicz, Przemysław; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2022)
  Monografia dotyczy problematyki praworządności, która stała się w ostatnim czasie jednym z głównych problemów funkcjonowania państwa, zwłaszcza w kontekście realizacji statusu członka Unii Europejskiej. Główną przyczyną ...
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach pandemii oraz zagrożenia terroryzmem i wojną 

  Jasiuk, Ewa; Chochowska, Anna; Uczelnia Łazarskiego; Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Monografia stanowi opracowanie interdyscyplinarne, które odnosi się do problematyki bezpieczeństwa w czasach pandemii oraz zagrożenia terroryzmem i wojną. Jej celem jest podjęcie debaty oraz zaprezentowanie wniosków z ...
 • Ponadczasowa misja higieny i epidemiologii 

  Marcinkowski, Jerzy T.; Konopielko, Zofia; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2021)
  Monografia jest bardzo obszernym opracowaniem obejmującym ważne kwestie społeczne związane ze zdrowiem i jego uwarunkowaniami, wsparte rysem historycznym i opatrzone bogatą bibliografią. Poza zagadnieniami dobrze znanymi ...
 • Analysis of the Foreign Trade in Germany Based on the Assumptions of the Gravity Model of Trade – a Federal and Federal State Level Perspective 

  Wilczewski, Natalia (Uczelnia Łazarskiego / Lazarski University, 2022)
  The aim of this monograph is to examine Germany’s trade structure and whether the assumptions of the gravity model can be applied. The monograph examined whether there are any local differences and peculiarities in ...
 • The Illusion of Explanatory Depth from the Perspective of Gender Socialization 

  Menshykova, Anastasiia (Uczelnia Łazarskiego / Lazarski University, 2021)
  The illusion of explanatory depth – an unknown term in a known everyday life. Despite the fact that the term ‘illusion of explanatory depth’ has been coined quite recently, this work proves its importance and the need for ...
 • Współczesne problemy, wyzwania i pożądane kierunki zmian w prawie nieruchomości 

  Strzelczyk, Ryszard; Lubowiecki, Daniel; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2022)
  Publikacja dotyczy aktualnych problemów, wyzwań oraz pożądanych kierunków zmian w prawie nieruchomości. Autorzy podjęli się omówienia m.in.: zmian, jakie wprowadza nowa ustawa deweloperska w zakresie odstąpienia od umowy ...
 • Zarządzanie projektami w dobie postępującej cyfryzacji i zwiększonego ryzyka 

  Laskowska-Rutkowska, Aleksandra; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2022)
  Projekty odgrywają coraz istotniejszą rolę w światowej gospodarce. Przy ich realizacji jest zatrudnionych blisko 90 mln ludzi na świecie, a ich udział w dochodzie narodowym poszczególnych gospodarek systematycznie rośnie. ...
 • Prawo administracyjne – teoria i praktyka 

  Kotowicz, Bartosz; Kurzawa, Angelika; Opaliński, Bartłomiej; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Monografia stanowi realizację dwóch zasadniczych celów. Pierwszym z nich jest ukazanie normatywnych modeli w obszarze prawa administracyjnego, wpisujących się we współczesne problemy (ustrojowe, materialne i proceduralne) ...
 • Prawne ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji publicznej 

  Nosarzewski, Łukasz (Uczelnia Łazarskiego, 2022)
  Przedmiotem monografii jest prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznej, oparte na systemie dostępu do informacji publicznej. Omówiono w niej problematykę prawnych ograniczeń, z wyróżnieniem ograniczeń o ...
 • Samorząd gminny a ekonomia społeczna – struktura organizacyjna i perspektywy współpracy 

  Florczak, Ewelina; Skrobisz, Krzysztof (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Celem monografii jest charakterystyka i analiza struktury administracyjnej i zadań samorządu gminnego w Polsce. Autorzy skoncentrowali się na omówieniu aspektów związanych z instytucją samorządu terytorialnego, która ...
 • Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego 

  Konert, Anna; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2022)
  Monografia stanowi cenne źródło wiedzy na temat kształtowania się i funkcjonowania prawa lotniczego oraz lotnictwa cywilnego w dobie kryzysu, zwłaszcza wywołanego pandemią COVID-19. Dokonano w niej analizy przepisów ...
 • Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość 

  Kotowicz, Bartosz; Kurzawa, Angelika; Nosarzewski, Łukasz; Uczelnia Łazarskiego (Uczelnia Łazarskiego, 2023)
  Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono zagadnienia związane z informatyzacją państwa na szczeblu krajowym i unijnym. Autorzy podjęli rozważania na temat: ochrony danych osobowych, w szczególności ...
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego 

  Jasiuk, Ewa; Sikora, Kamil; Uczelnia Łazarskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Uczelnia Łazarskiego, 2021)
  Monografia zawiera wyniki badań naukowców z Polski i Ukrainy odnoszące się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu lotniczego w czasach zagrożenia terroryzmem. Terroryzm międzynarodowy, w tym terroryzm ...