Show simple item record

dc.contributor.authorImanov, Farda
dc.contributor.authorAliyeva, Irada
dc.contributor.authorNagiyev, Saleh
dc.contributor.authorLeummens, Harald
dc.date.accessioned2023-05-25T11:02:05Z
dc.date.available2023-05-25T11:02:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationImanov F., Aliyeva I., Nagiyev S., Leummens H. (2023). Changes in the annual flow of the Kura River. Czasopismo Geograficzne, 94(1): 39–52 . https://doi.org/10.12657/czageo-94-02en
dc.identifier.issn0045-9453
dc.identifier.other10.12657/czageo-94-02
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/22564
dc.description.abstractThe article presents the analysis of changes in the annual flow of the Kura River and its large transboundary tributaries, resulting from climate change and anthropogenic factors, mainly irrigated agriculture. It is shown that a significant change in the flow regime of the Kura River began after the construction of the multi-purpose Mingachevir reservoir in 1953. Morevoer, climate change observed in the river basin since the mid 1990s manifests itself by an increase in air temperature and a decrease in precipitation, which has led to a further decrease in the river’s flow. During the lengthy drought period that began in 2011 and is still in progress, the decrease in the river flow in the downstream section of the Kura River has reached critical levels, causing serious problems regarding not only the irrigation of drylands, but also the supply of drinking water to settlements. The second part of the article describes also other social and economic, as well as environmental consequences of a decrease in the flow of the Kura River.en
dc.description.abstractW artykule przedstawiono analizę zmian rocznego odpływu rzeki Kury i jej większych transgranicznych dopływów, uwarunkowanych zmianami klimatycznymi oraz czynnikami antropogenicznymi, głównie nawadnianiem stosowanym w rolnictwie. Wykazano, że istotna zmiana reżimu przepływu rzeki Kury rozpoczęła się po wybudowaniu w 1953 r. wielofunkcyjnego zbiornika Mingaczewir. Ponadto od połowy lat 90. XX w. w basenie Kury obserwowane są zmiany klimatyczne przejawiające się wzrostem temperatury powietrza oraz spadek opadów, co doprowadza do dalszego zmniejszenia przepływu rzeki. W warunkach długotrwałej suszy, która rozpoczęła się w 2011 r. i trwa nadal, spadek przepływu rzeki w dolnym odcinku osiągnął poziomy krytyczne, powodując poważne problemy nie tylko dla nawadniania terenów suchych, ale także dla zaopatrzenia w wodę pitną osiedli. W drugiej części artykułu opisano także inne społeczne i gospodarcze oraz środowiskowe konsekwencje zmniejszenia przepływu.pl
dc.language.isoen
dc.publisherPolskie Towarzystwo Geograficzneen
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 4.0*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKura Riveren
dc.subjecttransboundary riversen
dc.subjectwater reservoirsen
dc.subjectannual flowen
dc.subjectnatural flowen
dc.subjectwater intakeen
dc.subjectirrigated areaen
dc.subjectclimate changeen
dc.subjectrzeka Kurapl
dc.subjectrzeki transgranicznepl
dc.subjectzbiorniki wodnepl
dc.subjectprzepływ rocznypl
dc.subjectprzepływ naturalnypl
dc.subjectujęcie wodypl
dc.subjectobszar nawadnianypl
dc.subjectzmiany klimatupl
dc.titleChanges in the annual flow of the Kura Riveren
dc.title.alternativeZmiany rocznego przepływu Kurypl
dc.typearticleen
dc.contributor.organizationBaku State University, Baku, Azerbaijanen
dc.contributor.organizationWater and Nature Heerlen, the Netherlandsen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0