Show simple item record

dc.contributor.authorCzyżycki, Rafał
dc.date.accessioned2013-09-06T19:43:59Z
dc.date.available2013-09-06T19:43:59Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1640-6818
dc.identifier.issn1896-382X
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2302
dc.description.abstractDziałalność funduszu inwestycyjnego na rynku kapitałowym powinna charakteryzować się wyższą efektywnością inwestowania, przekładającą się na oszczędności wynikające z wielkości. Jako inwestor instytucjonalny, z jednej strony, fundusz obciążony jest mniejszymi kosztami prowizji za transakcje, z drugiej zaś strony, koszty zatrudnienia profesjonalistów rozkładają się na bardzo wielu inwestorów. Bezpieczeństwo inwestowanego kapitału wynika przede wszystkim z obowiązku zatrudniania przez fundusze licencjonowanych doradców inwestycyjnych, którzy w swojej działalności mają kierować się nie tylko strategią inwestycyjną danego funduszu, ale też narzuconymi ograniczeniami ustawowymi. Dla potrzeb niniejszego artykułu wszelkie porównania zostały dokonane w sposób statyczny, a wyniki porównań zostały przedstawione dla okresu od 1.01.2007 do 1.04.2008 z dodatkowym podziałem na dwa podokresy: do 31.06.2007, kiedy na giełdzie trwały praktycznie nieprzerwane wzrosty kursów akcji, oraz od 1.07.2007, kiedy pojawił się trend spadkowy. Notowania funduszy zostały porównane również do wartości w analogicznym okresie indeksów mWIG40 oraz sWIG80.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectTFIpl
dc.subjectgiełdapl
dc.subjectefektywnośćpl
dc.subjectfundusze inwestycyjnepl
dc.titleFundusze inwestycyjne a profesjonalne usługi finansowepl
dc.title.alternativeINVESTMENT FUNDS AND PROFESSIONAL FINANCE SERVICEpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectpl
dc.contributor.organizationWydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczecińskipl
dc.description.epersonRafał Czyżycki
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska