Show simple item record

dc.contributor.authorBłaszczak, Magdalena
dc.date.accessioned2023-11-20T16:06:56Z
dc.date.available2023-11-20T16:06:56Z
dc.date.issued2022-09
dc.identifier.citationBłaszczak, M. (2022). Teleporady a prawo: pre-COVID-19 v. post-COVID-19. W: J. Korpysa, P. Niedźwiedzka-Rystwej, A. Łabuz, P. Bełtowska (red.), Młodzi Naukowcy 2.0. Tom 2 (s. 531-544). Wydawnictwo Fundacji Centrum Badań Socjologicznychpl
dc.identifier.isbn978-83-966582-4-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/23130
dc.description.abstractWraz z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 prawodawca wyróżnił prawo medyczne jako pierwszorzędne narzędzie w odpowiedzi na niezwykle trudną sytuację społeczno-gospodarczą. Na łamach niniejszej pracy dokonano analizy wybranych regulacji tzw. prawa covidowego dotyczącego telemedycyny, stricte teleporad. Badany stan prawny podzielono na dwa tytułowe etapy, mianowicie "pre-covidowy" (okres przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii) oraz "post-covidowy" (okres po wprowadzeniu ww. stanów). Kluczowym założeniem autora stała się przy tym próba oceny skutków zastosowanych działań legislacyjnych, które niewątpliwe przyczyniły się do rozwoju segmentu e-zdrowia.pl
dc.description.abstractWith the spread of the COVID-19 pandemic, the legislator singled out medical law as a primary tool in response to an extremely difficult socio-economic situation. Selected regulations of the so-called covid law on telemedicine, strictly teleporad. The legal status under study was divided into two title stages, namely "pre-covid" (the period before the introduction of the epidemic threat state, and then the state of the epidemic) and "post-covid" (the period after the introduction of the above-mentioned states). The author's key assumption was an attempt to assess the effects of the applied legislative measures, which undoubtedly contributed to the development of the e-health segment.en
dc.language.isopl
dc.publisherFundacja Centrum Badań Socjologicznychpl
dc.rightsDozwolony użytek*
dc.subjectteleporadapl
dc.subjecttelemedycynapl
dc.subjecte-zdrowiepl
dc.subjectprawo medycznepl
dc.subjectpandemiapl
dc.subjectkoronawiruspl
dc.subjectSARS-CoV2pl
dc.subjectCOVID-19pl
dc.subjecttelemedicine consultationen
dc.subjecttelemedicineen
dc.subjecte-healthen
dc.subjectmedical lawen
dc.subjectpandemicen
dc.subjectcoronavirusen
dc.subjectSARS-CoV2en
dc.subjectCOVID-19en
dc.titleTeleporady a prawo: pre-COVID-19 v. post-COVID-19pl
dc.title.alternativeTelemedicine consultations and the law: pre-COVID-19 v. post-COVID-19en
dc.typebookPartpl
dc.contributor.organizationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniupl


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.