Show simple item record

dc.contributor.authorSzyszka, Michał
dc.date.accessioned2013-09-09T15:55:18Z
dc.date.available2013-09-09T15:55:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationFunkcjonowanie społecznych pracowni digitalizacji na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Wymiar integracyjny i edukacyjny [w:] Edukácia človeka - problémy a výzvy pre 21. Storočie, red. M. Lukac, Preszów 2013, ISBN 978-80-555-0825-2, s. 377-382.pl
dc.identifier.isbn978-80-555-0825-2
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2315
dc.description.abstractArtykuł omawia fenomen oraz zasady funkcjonowania społecznych pracowni digitalizacji zbiorów, działających na rzecz bibliotek cyfrowych, prowadzących i udostępniających zbiór dokumentów (książek, czasopism etc. on-line). Przybliżone zostały kwestie techniczne i organizacyjne, najważniejsze jednak wydają się aspekty edukacyjne i integracyjne działalności społecznych pracowni, jako że uczestnikami działań są m.in. są osoby starsze (seniorzy), a także osoby niepełnosprawne. Realizowany przez nich wolontariat przynosi podwójny wymiar korzyści: biblioteka dzięki społecznym pracowniom zyskuje zeskanowane dokumenty, możliwość poszerzania zbiorów i udostępniania go użytkownikom, jednocześnie z realizowanymi w pracowniach działaniami wiążą się bardzo istotne korzyści dla wolontariuszy, zarówno edukacyjne, w tym przełamywanie barier w związku z obcowaniem z nowymi technologiami, jak również cały szereg walorów społecznych, a w przypadku osób niepełnosprawnych cele terapeutyczne. Dlatego też działalność społecznych pracowni digitalizacji znakomicie wpisuje się w model instytucji wzmacniających aktywność i partycypację w życiu społecznym seniorów, może być także zestawiana z tradycyjną formą terapii zajęciowej, jaką jest biblioterapiapl
dc.language.isoplpl
dc.publisherPrešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných viedpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectwolontariat osób starszychpl
dc.subjectdigitalizacja zbiorówpl
dc.subjectbiblioteki cyfrowepl
dc.titleFunkcjonowanie społecznych pracowni digitalizacji na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Wymiar integracyjny i edukacyjnypl
dc.title.alternativeFunctioning of social digitization workshops at digital libraries. Integrative and educational aspectspl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białejpl
dc.description.epersonMichał Szyszka
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska