Show simple item record

dc.contributor.authorZając, Stanisław
dc.contributor.authorIzdebski, Waldemar
dc.contributor.authorSkudlarski, Jacek
dc.date.accessioned2013-09-12T07:33:08Z
dc.date.available2013-09-12T07:33:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationZając S., Izdebski W., Skudlarski J. 2013. Dynamika cen wybranych środków do produkcji rolniczej w latach 2000-2012. Wyd. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, tom XV, zeszyt 2, s. 367-371pl
dc.identifier.issn1508-3535
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2352
dc.description.abstractPrzeanalizowano dynamikę cen ciągników i maszyn rolniczych na tle wybranych środków do produkcji rolniczej w latach 2000-2012. Do realizacji celu badawczego wykorzystano krajową literaturę oraz statystykę masową. Badania wykazały, że na krajowym rynku w analizowanym okresie nastąpił znaczny wzrost cen maszyn i ciągników rolniczych oraz środków do produkcji rolniczej. Dynamika cen była zróżnicowana. Stwierdzono, że największy wzrost cen maszyn i ciągników rolniczych nastąpił w latach 2004-2005. Głównym powodem wzrostu było zwiększenie VAT z poziomu 0% do 22% wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej.The paper analyzes the changes in prices of tractors and agricultural equipment against selected measures for agricultural production in the years 2000-2012. The study uses published sources and statistics. Results show that there was a significant price increase on the domestic market during the period under consideration of agricultural machines and tractors and resources for agricultural production. Dynamics of prices varied. It was found that the greatest increase in prices of machinery and tractors took place in 2004-2005. The main reason was the VAT increase from 0% to 22% following Poland’s accession to the European Union.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherStowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesupl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectdynamicen
dc.subjectpriceen
dc.subjectagricultural equipmenten
dc.subjectagricultural tractoren
dc.subjectcenapl
dc.subjectmaszyna rolniczapl
dc.subjecttraktor rolniczypl
dc.titleDynamika cen wybranych środków do produkcji rolniczej w latach 2000-2012pl
dc.title.alternativeDynamics of prices of selected measures for agricultural production in the years 2000-2012pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.description.epersonStanisław Zając
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska