Show simple item record

dc.contributor.authorKosienkowski, Marcin
dc.date.accessioned2012-09-21T19:17:03Z
dc.date.available2012-09-21T19:17:03Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationM. Kosienkowski, Federacja Rosyjska wobec Naddniestrza, seria wyd.: Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. 21, red. J. Kłoczowski, A. Gil, Lublin 2008.pl
dc.identifier.isbn978-83-60695-17-3
dc.identifier.urihttp://depot.ceon.pl/handle/123456789/237
dc.description.abstractDziałania Federacji Rosyjskiej wobec Naddniestrza polegają na udzielaniu nieuznanej republice wszechstronnej pomocy, stanowiącej główną podporę jej istnienia jako odrębnej jednostki geopolitycznej niezależnej od władz centralnych. Wsparcie jest oficjalnie tłumaczone przez Rosję koniecznością udzielenia pomocy jej obywatelom i szerzej – grupie rodaków zamieszkujących lewobrzeżną Mołdowę. Działania Federacji Rosyjskiej są warunkowane jednak przede wszystkim tym, że Naddniestrze stanowi ważny element polityki utrzymania wpływów rosyjskich w Republice Mołdowy i na Ukrainie, a także w Europie Południowo-Wschodniej i w części regionu Morza Czarnego. Ponadto nieuznana republika potencjalnie umożliwia – dzięki jej powrotowi w skład Mołdowy, dokonanemu na odpowiednich warunkach – wzmocnienie i utrwalenie możliwości oddziaływania Rosji przede wszystkim na zjednoczone państwo, a dzięki temu na Ukrainę i na kierunku bałkańskim oraz czarnomorskim. Reintegracja musiałaby się odbyć na zasadach, po pierwsze, legalizujących i/lub umacniających rosyjską militarną, polityczną, gospodarczą i kulturową obecność przy ograniczeniu obecności innych podmiotów zewnętrznych w scalonym państwie, po drugie, dających w nim Naddniestrzu, w którym Rosja ma mocną pozycję, silny wpływ na władzę. Jeśli chodzi o prognozę co do przyszłych działań Federacji Rosyjskiej, to państwo to najpewniej nadal będzie okazywało nieuznanej republice wszechstronne wsparcie, stanowiące główną podporę jej egzystencji, dalej dążąc do zjednoczenia Mołdowy na zasadach w pełni odpowiadającym warunkom rosyjskim.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniejpl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectMołdawiapl
dc.subjectkonflikt naddniestrzańskipl
dc.subjectRosjapl
dc.subjectNaddniestrzepl
dc.titleFederacja Rosyjska wobec Naddniestrzapl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl
dc.contributor.organizationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl
dc.description.epersonMarcin Kosienkowski
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.