Now showing items 32-51 of 250

  • Debata jako sytuacja retoryczna: studium przypadku 

   Lichański, Jakub (Wydział Polonistyki UW, 2016)
   Przedmiotem opisu jest debata potraktowana jako sytuacja retoryczna. Tę ostatnią rozumiem za Lloydem Bitzerem, jako „[…]zespół osób, wydarzeń, obiektów i relacji przedstawiających rzeczywistą lub [tylko] potencjalnie ...
  • Debata o debacie. Relacje online debat prezydenckich 

   Modrzejewska, Ewa (Wydział Polonistyki UW, 2016)
   W konwergentnych mediach tworzone są nowe formy przekazu – przykładem jest internetowa relacja na żywo, wykorzystywana do przybliżania internautom różnego typu wydarzeń, w tym przedwyborczych debat telewizyjnych. Równolegle ...
  • Debaty telewizyjne w kampanii wyborczej: samorządowej (2014 r.) i parlamentarnej (2015 r.) 

   Choroś, Błażej; Skrabacz, Ewa (Wydział Polonistyki UW, 2016)
   Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka telewizyjnych debat przedwyborczych, organizowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym w kampaniach do samorządu (2014 r.) i parlamentu (2015 r.). Analiza dotyczyła zarówno ...
  • Definicja kognitywna leksemu muž 

   Głowienka, Katarzyna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
   Tematem niniejszej pracy było stworzenie definicji kognitywnej leksemu muž w języku czeskim. W tym celu została wykorzystana metoda badania językowego obrazu świata, zaproponowana przez Jerzego Bartmińskiego, polegająca ...
  • Deklaracija o zajedničkom jeziku 2017 a serbska polityka językowa 

   Biegańska, Karolina Katarzyna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
   Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie miejsce we współczesnej, zróżnicowanej serbskiej polityce językowej zajmuje Deklaracija o zajedničkom jeziku z marca 2017 roku, ogłoszona w ramach projektu „Jezici i ...
  • Dekonstrukcja antropocentryzmu w twórczości Helmuta Kajzara 

   Szumlas, Katarzyna (2016-04-25)
   Praca poświęcona została monodramom Helmuta Kajzara – Koniec półświni oraz Gwiazda. Wydobycie, analizę i interpretację problemów, które podejmują te utwory, przeprowadzono w oparciu o dyskursy z zakresu animal studies oraz ...
  • Dialektyka oświecenia w sztukach dydaktycznych Bertolta Brechta 

   Koczanowicz, Tadeusz (2016-04-07)
   W mojej pracy analizuję sztuki dydaktyczne Bertolta Brechta w kontekście dyskusji intelektualnych i problemów epoki. Głównym punktem odniesienia dla metodologii pracy była Dialektyka oświecenia Maxa Horkheimera i Theodora ...
  • Dialog pokoleń na Mazowszu Dalszym (Dąbrówka, Sadowne, Stoczek) 

   Kresa, Monika (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015)
  • Domestykacja i uniwersalizacja w adaptacjach dla młodzieży: polskie i judeohiszpańskie Podróże Guliwera 

   Linde-Usiekniewicz, Jadwiga; Kacprzak, Marta; Marcin, Kołakowski (Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017)
  • Doświadczenia poza ciałem w kulturze 

   Krokowska, Dominika (2016-04-12)
   Praca ta podejmuje temat doświadczeń poza ciałem rozumianych jako emanacja swoistego rodzaju treści kultury. Zbierając opinie różnych autorów – zarówno uznanych filozofów, jak inieprofesjonalnych badaczy zajmujących się ...
  • Droga ku wyjątkowości. Obraz wicca tradycyjnego w Polsce 

   Kołak, Miriam (2016-04-07)
   Praca ta jest próbą przedstawienia sposobu funkcjonowania w Polsce misteryjnego i inicjacyjnego ruchu neopogańskiego wicca, wywodzącego się z Wielkiej Brytanii. Autorka skupia się na prezentacji historii ruchu, przedstawia ...
  • Dystans ironiczny w grach "Wiedźmin" i "Wiedźmin 2: Zabójcy królów" 

   Kubiński, Piotr (Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2015)
   Autor rozdziału przedstawia zjawisko dystansu ironicznego w grach wideo i analizuje jego przykłady w grach "Wiedźmin" i "Wiedźmin 2: Zabójcy Królów". Istotą omawianego tu zabiegu jest wytworzenie w obrębie gry nowego ...
  • Egzystencjalizm w prozie Richarda Weinera 

   Pająk, Patrycjusz (2001)
  • Euro 2012 w Polsce. Polacy uczestnikami masowej imprezy międzynarodowej 

   Witkowska, Halszka (2016-04-25)
   W niniejszej pracy magisterskiej autorka analizuje sposoby okazywania przywiązania społeczeństwa do własnej tożsamości narodowej w trakcie trwania europejskiego święta, jakim było Euro 2012. Na przykładach obserwuje i ...
  • Feminatywa w polskim dyskursie prasowym (na podstawie wybranych tygodników opinii) 

   Stępień, Klaudia (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018-07)
   W pracy analizowane jest funkcjonowanie feminatywów zawodowych i tytularnych w polskim dyskursie prasowym na podstawie wybranych tygodników opinii poddanych ekscerpcji, głównie przy wykorzystaniu metody filologicznej.
  • Filozofia i mistyka indyjska w życiu i twórczości Józefa Świtkowskiego 

   Frączyk, Bartłomiej (2016-04-12)
   Niniejsza praca poświęcona jest tym motywom filozofii oraz mistyki indyjskiej, które wywarły wpływ na światopogląd Józefa Świtkowskiego. Zainteresowanie Świtkowskiego Wschodem narodziło się na fali powszechnego zwątpienia ...
  • Filozofia kultury Jana Stachniuka 

   Grześczak, Wiktor (2016-04-12)
   Praca dotyczy filozofii kultury Jana Stachniuka (1905-1963), lidera oryginalnej i nieco ekscentrycznej grupy „Zadruga”. Swoją główną uwagę skupiam na najważniejszej książce Stachniuka, zatytułowanej Człowieczeństwo i ...
  • Fotocodzienność. Próba analizy fenomenu aplikacji Instagram 

   Grzeszczak, Katarzyna (2016-04-25)
   Praca jest próbą analizy fenomenu aplikacji Instagram. W pierwszym rozdziale zostają opisane zagadnienia związane z rolą fotografii w życiu codziennym, takie jak figura fotoamatora oraz sposoby archiwizowania fotografii. Drugi ...
  • Gaga – nowy rodzaj tańca? 

   Sterczyńska, Agnieszka (2016-04-14)
   Przedmiotem pracy jest Gaga – język ruchowy stworzony przez izraelskiego choreografa Ohada Naharina – jako zjawisko taneczne i społeczno-kulturowe. Na początku zarysowana zostaje ścieżka rozwoju tańca współczesnego w Izraelu ...