Now showing items 1-1 of 1

    • Medialny obraz kobiety w kampaniach reklamowych wybranych marek sportowych 

      Andraka, Paula (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
      W niniejszej pracy została podjęta próba zrekonstruowania medialnego obrazu kobiety na podstawie kampanii reklamowych wybranych marek sportowych. Przyjęta metodologia semantyczna zakłada analizę pod względem strukturalno ...