Now showing items 1-1 of 1

    • 'Jubileusz' i 'jubilat' w polszczyźnie 

      Bańko, Mirosław (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 2011)
      W artykule przedstawiono pochodzenie słów 'jubileusz' i 'jubilat' (etymologicznie nie spokrewnionych), ich historię w polszczyźnie oraz współczesny zwyczaj ich używania i nadużywania w odniesieniu do mało znaczących rocznic ...