Now showing items 1-1 of 1

    • Deklaracija o zajedničkom jeziku 2017 a serbska polityka językowa 

      Biegańska, Karolina Katarzyna (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018)
      Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie miejsce we współczesnej, zróżnicowanej serbskiej polityce językowej zajmuje Deklaracija o zajedničkom jeziku z marca 2017 roku, ogłoszona w ramach projektu „Jezici i ...