Now showing items 1-1 of 1

    • Dialektyka oświecenia w sztukach dydaktycznych Bertolta Brechta 

      Koczanowicz, Tadeusz (2016-04-07)
      W mojej pracy analizuję sztuki dydaktyczne Bertolta Brechta w kontekście dyskusji intelektualnych i problemów epoki. Głównym punktem odniesienia dla metodologii pracy była Dialektyka oświecenia Maxa Horkheimera i Theodora ...