Now showing items 1-1 of 1

    • „Mamroczący realizm”. O wybranych cechach zjawiska mumblecore 

      Litorowicz, Michał (2017-10)
      W niniejszej pracy analizie poddane zostało zjawisko mumblecore, a więc jedna z tendencji zachodzących w amerykańskim kinie niezależnym na początku XXI wieku. Mumblecore to zbiorcze określenie grupy niskobudżetowych filmów, ...