Now showing items 1-1 of 1

    • Kinematografia urządzeń Haruna Farockiego 

      Piasecki, Michał (2019-09)
      Praca jest próbą przyjrzenia się strategiom krytycznym, które Harun Farocki wykorzystywał do analizy mediów wizualnych. Poprzez tytułową kinematografię urządzeń rozumiem skupienie się reżysera na ich wymiarze technologicznym ...