Now showing items 1-1 of 1

    • Przejawy audyzmu wobec osób głuchych. Krytyczna analiza dyskursu 

      Zajkowska, Monika (2016-04-25)
      Praca jest próbą odtworzenia społecznej wiedzy związanej z głuchotą i wykrycia praktyk dyskryminujących głuchych przy użyciu narzędzi badania relacji „wiedza/władza” zaproponowanych przez Michela Foucault. Wymiar badawczy ...