Now showing items 1-1 of 1

    • Androgyniczność w realizmie socjalistycznym 

      Zalewska, Anna (2016-04-25)
      Niniejsza praca opiera się na zbadaniu figur Robotnicy i Robotnika z okresu realizmu socjalistycznego. Analiza dotyczy androgyniczności, która cechuje przedstawienia postaci żeńskich, i która stanowiła emanację nowego ...