Now showing items 1-1 of 1

    • Dekonstrukcja antropocentryzmu w twórczości Helmuta Kajzara 

      Szumlas, Katarzyna (2016-04-25)
      Praca poświęcona została monodramom Helmuta Kajzara – Koniec półświni oraz Gwiazda. Wydobycie, analizę i interpretację problemów, które podejmują te utwory, przeprowadzono w oparciu o dyskursy z zakresu animal studies oraz ...