Now showing items 1-1 of 1

    • Początki radia w Czechosłowacji - narodziny wspólnoty słuchaczy 

      Kulmiński, Robert (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008)
      Beginnings of the radio in Czechoslovakia - birth of the community of listeners The article attempts to describe and analyze consequences of the appearance of the radio in Czechoslovakia. The radio is not just another ...