Show simple item record

dc.contributor.authorOsika, Grażyna
dc.date.accessioned2013-10-01T20:45:58Z
dc.date.available2013-10-01T20:45:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationG. Osika: Technologie medialne - czynnik ujednolicający czy różnicujący projekty tożsamościowe jednostek. w: Via Communicandi. Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej, Wrocław 1/2012, s. 85 - 113; także, w: Człowiek w świecie mediów, t.II, Wydawnictwo Jedność, PTKS, Kraków - Kielce 2012, s. 77 - 102,pl
dc.identifier.issn2300-097X, ISBN 978-83-7660-758-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2515
dc.description.abstractPrzedmiotem niniejszej analizy jest próba odpowiedzi na pytanie o rodzaj wpływu jaki wywierają typowe dla ponowoczesności technologie medialne na sposób, w jaki jednostki budują swoją tożsamość. Dwa aspekty tego wpływu wydają się szczególnie istotne, rozdzielenie wymiaru przestrzennego rzeczywistości od wymiaru czasowego i w konsekwencji przemiana sposobu percypowania kategorii bliskości i „dalekości” oraz wykreowanie nowego rodzaju interakcji społecznej. Bezpośrednim efektem wykorzystania zaawansowanych technologii medialnych jest transformacja form związków ludzkich. Wydaje się, że przemiany te są istotne z punktu widzenia sposobu, w jaki jednostki doświadczają siebie.The main subject of this analysis concerns the way in which the contemporary man creates their self identity and the role of communication technologies in the process of its creation. Two aspects of communication technologies influence are especially essential, a separation of the spatial dimension of reality from its time dimension which resulted in the different perception of category of proxemity “near” and “far” and how this modification creates the new kind of social interaction. The transformation of forms of human relations is the direct effect of advanced communication technologies use. This transformation seems to be very important for a way in which the individual defines their self- identity.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza ATUT, Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa DSW; Wydawnictwo JEDNOŚĆ, PTKSpl
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectsaturated selfen
dc.subjectself identityen
dc.subjectsocial interactionen
dc.subjecttechnology of mass mediaen
dc.subjectja nasyconepl
dc.subjecttożsamość jednostkowa i zbiorowapl
dc.subjectinterakcje społecznepl
dc.subjecttechnologie medialnepl
dc.titleTechnologie medialne – czynnik ujednolicający czy różnicujący projekty tożsamościowe jednostekpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.description.epersonGrażyna Osika
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska