Show simple item record

dc.contributor.authorKalarus, Konrad
dc.date.accessioned2013-10-06T15:07:01Z
dc.date.available2013-10-06T15:07:01Z
dc.date.issued2013-10-06
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2537
dc.description.abstractW pracy dokonano oceny wpływu skały macierzystej – lessu na właściwości gleb, które się na nim wykształciły. W rozważaniach skupiono się głównie na obszarze Polski. Wpływ lessu najbardziej uwidacznia się w porównaniu z innymi skałami macierzystymi gleb. Glebami najbardziej typowymi dla lessu są w Polsce czarnoziemy. Na lessie powstają też gleby płowe i brunatne. Less determinuje głównie takie właściwości gleb jak: uziarnienie, które głównie ma skład pyłu ilastego, buforowość, sorpcję i właściwości wodno-powietrzne. W pracy przedstawiono także zależności między wpływem skały macierzystej a wpływem innych czynników, determinujące rozwój odpowiednich procesów glebotwórczych oraz erozji gleb.pl
dc.description.abstractThe influence of the parent material properties on the soils developed on loess is evaluated in this work. Study is focused on the data from the area of Poland. The influence of loess on the soil properties is most visible in comparison with other parental materials of soils. Soils the most typical of loess are Chernozems. On loess Luvisols and Cambisol as well. Loess determines soil properties such as: texture that has mainly composition of the silty dust, high buffering, and specific water-air properties. Moreover a relationship between parent material and other factors determining development of various soil-forming processes was shown in this work.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectlesspl
dc.subjectczarnoziemypl
dc.subjectgleby autogenicznepl
dc.subjectsiltosolpl
dc.subjecterozja glebpl
dc.titleWpływ materiału macierzystego na właściwości gleb wykształconych na lessiepl
dc.title.alternativeThe influence of parent material on the properties of soils developed on loesspl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesispl
dc.contributor.organizationJagiellonian Universitypl
dc.description.epersonKonrad Kalarus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.