Show simple item record

dc.contributor.authorKukuła, Artur Jan
dc.date.accessioned2013-10-08T17:50:34Z
dc.date.available2013-10-08T17:50:34Z
dc.date.issued2012-01-01
dc.identifier.citationA.J.Kukuła, Supporting the development of the information society infrastructureby the European Union funds in the Lublin region (2007–2013), [in:] The European Union cohesion policy. Experience, conclusions and recommendations for the years 2014–2020, edited by B. Jóźwik, B. Sagan, T. Stępniewski, Lublin: Catholic University of Lublin Press 2012, Vol. II (Problems and examples of the realisation of the cohesion policy in Polish regions and institutions), p. 65–90
dc.identifier.isbn978-83-7702-476-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2559
dc.description.abstractThe study presents measures supporting the development of the information society and its infrastructure with the participation of EU Structural Funds in an underdeveloped region of Poland, that is the Lublin region. The author stresses the crucial importance of the EU funds and the related national operational programmes for the development of the information society in the programming period 2007–2013. The paper presents the most important project supporting the development of the information society infrastructure in Eastern Poland – the project Broadband Network of Eastern Poland. Opracowanie prezentuje działania wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz jego infrastruktury przy udziale Funduszy Strukturalnych UE w słabo rozwiniętym regionie Polski jakim jest Lubelszczyzna. Autor podkreśla kluczowe znaczenie funduszy unijnych oraz związanych z nimi krajowych programów operacyjnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w okresie programowania 2007–2013. W opracowaniu przedstawiono najważniejszy z projektów wspierających rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Polski Wschodniej –Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.en
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo KULen
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.subjectrozwój regionalnypl
dc.subjectPolska Wschodniapl
dc.subjectspołeczeństwo informacyjnepl
dc.subjectregional developmenten
dc.subjectEastern Polanden
dc.subjectinformation societyen
dc.subjectcohesion policyen
dc.subjectpolityka spójnościpl
dc.subjectLubelszczyznapl
dc.subjectLublin regionen
dc.titleSupporting the development of the information society infrastructure by the European Union funds in the Lublin region (2007-2013)en
dc.title.alternativeWspieranie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z funduszy Unii Europejskiej w województwie lubelskim (2007-2013)pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookParten
dc.contributor.organizationInstitute of Political Science and International Affairs, John Paul II Catholic University of Lublinen
dc.description.epersonArtur Jan Kukuła
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska