Show simple item record

dc.contributor.authorJaźwińska, Ewa
dc.date.accessioned2013-10-09T08:23:12Z
dc.date.available2013-10-09T08:23:12Z
dc.date.issued2013-10-09
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2562
dc.description.abstractOpracowanie podejmuje kwestię związków między dwoma typami mobilności: ruchliwością społeczno- zawodową ujmowaną jako przebieg kariery zawodowej i migracjami międzynarodowymi. W pierwszym rozdziale zaprezentowane są podejścia metodologiczne zastosowane w obu dziedzinach badań oraz omówione są wyzwania metodologiczne związane z podejmowaniem tego typu analiz. Trudności te wskazują na konieczność stosowania różnych podejść metodologicznych, w szczególności podejścia ilościowego i jakościowego. W rozdziale 2 przedstawione zostały wyniki analiz ilościowych wykorzystujących dane zastane, przede wszystkim zbiory danych OBM UW. Analizy te pozwalają określić charakter karier zawodowych polskich migrantów międzynarodowych w podziale na kariery zmienne i stabilne oraz wskazać na różnice między migrantami i osobami niemigrującymi. W rozdziale 3 zostały zaprezentowane wyniki badań jakościowych, przede wszystkim wywiadów biograficznych. Dane te zostały zanalizowane na dwa sposoby: poprzez analizę kluczowych zdarzeń i analizę historii życia. Oba te podejścia pozwalają lepiej zrozumieć zarówno obiektywne, jak i subiektywne znaczenie migracji dla karier zawodowych migrantów. To znaczenie może być bardzo zróżnicowane ze względu na obiektywną sytuację migrantów, jak i postrzeganie przez nich roli pracy zagranicą w całości kariery zawodowejpl
dc.description.abstractThe Working Paper discusses the relations between two kinds of mobility: socio-occupational mobility and international mobility. The first chapter relates to the methodological challenges both of qualitative and quantitative nature. The challenges demand application both, hand in hand, qualitative and quantitative methods. The second chapter presents results of quantitative approach based on data extracting from CMR datasets, collected throughout the time of political and economic transition in Poland. The analyses conducted in this chapter allows for distinguishing two paths of occupational careers, in dichotomy: stable and changing/ ranging. The third chapter discusses qualitative findings of the analysis allowing to understand the role of migration in the occupational paths of migrants. The qualitative approach undertakes two ways of analyses: critical events in people’s lives and life history. Both qualitative and quantitative approaches presented in this paper allow for better understanding of both objective (quantitative) and subjective (qualitative) meanings of migration in occupational paths. The meanings can be differentiated, pending on the objective situation of migrants, e.g. structural conditions and migrants’ own perception of the role of migration in their lives.en
dc.language.isoplpl
dc.publisherOśrodek Badań nad Migracjami
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectwywiad narracyjnypl
dc.subjectpodejście jakościowepl
dc.subjectpodejście ilościowepl
dc.subjectkariery społeczno-zawodowepl
dc.subjectruchliwość społecznapl
dc.subjectmigracje międzynarodowepl
dc.subjectnarrativespl
dc.subjectquantitative approachen
dc.subjectqualitative approachen
dc.subjectoccupational careersen
dc.subjectsocial mobilityen
dc.subjectinternational migrationen
dc.titleKariery i mobliność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnychpl
dc.title.alternativeOccupational careers of post-accession migrantsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaperpl
dc.contributor.organizationOśrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawskipl
dc.description.epersonOśrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.