Show simple item record

dc.contributor.authorMąkosa, Paweł
dc.date.accessioned2013-10-14T15:52:00Z
dc.date.available2013-10-14T15:52:00Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationP. Mąkosa. Rola katechezy w kształtowaniu obrazu Boga u dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: Katecheza dzieci. Red. M. Zając. Lublin 2009 s. 169-185.pl
dc.identifier.isbn978-83-7270-758-8
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2588
dc.description.abstractUkształtowany w człowieku obraz Boga decyduje o wszystkich wymiarach jego religijności: warunkuje jego wiarę, modlitwę, udział w liturgii, życie moralne i sposób zaangażowania we wspólnotę parafialną. Obraz ten formowany jest pod wpływem różnych czynników od pierwszych lat życia, z biegiem czasu podlega rozwojowi, a czasami znaczącym przeobrażeniom. Zasadniczo jednak obraz wyniesiony z dzieciństwa tylko w niewielkim stopniu ulega zmianom. Z tego względu niezwykle ważne jest ukształtowanie w tym czasie prawidłowego obrazu Boga. Najważniejszą rolę odgrywają w tym względzie rodzice, a następnie inne osoby znaczące dla dziecka. Współcześnie, w obliczu kryzysu religijności i kryzysu rodziny, środowisko rodzinne często nie spełnia funkcji wychowania religijnego. Z tego względu obowiązek ten spada na odpowiedzialnych za nauczanie religii w szkole i katechezę parafi alną. W toku podjętej refleksji zostały przedstawione najbardziej charakterystyczne cechy religijności dziecięcej, etapy i czynniki kształtowania się obrazu Boga oraz rola i konkretne sposoby, w jakie katecheza może i powinna wpływać na proces kształtowania tego obrazu. Zauważono jednakże, iż dla prawidłowego przebiegu tego procesu konieczne jest wprowadzenie systematycznej katechezy parafialnej.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherPolihymniapl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpedagogypl
dc.subjectcateschesispl
dc.subjecttheologypl
dc.subjectpsychologiapl
dc.subjectpedagogikapl
dc.subjectkatechezapl
dc.subjectteologiapl
dc.titleRola katechezy w kształtowaniu obrazu Boga u dzieci w młodszym wieku szkolnympl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl
dc.contributor.organizationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl
dc.description.epersonPaweł Mąkosa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.