Show simple item record

dc.contributor.authorMąkosa, Paweł
dc.date.accessioned2013-10-14T17:31:02Z
dc.date.available2013-10-14T17:31:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationP. Mąkosa. Kompetencje ewangelizatorów fundamentem nowej ewangelizacji. W: Nowa ewangelizacja w nowej katechezie. Red. P. Mąkosa. Rzeszów 2013 s. 193-212.pl
dc.identifier.isbn978-83-63452-81-0
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2591
dc.description.abstractNowa ewangelizacja jest obecnie jednym z największych i najpilniejszych zadań Kościoła. Świadomość tego prowadzi do wypracowania wciąż nowych koncepcji ewangelizacyjnych. Czasami jednak zapomina się, że u podstaw nowej ewangelizacji leży formacja ewangelizatorów. Bez ich wielowymiarowego przygotowania polegającego na uzyskaniu odpowiedniej wiedzy i wypracowaniu umiejętności, wszelkie działania niosą duże ryzyko nieskuteczności. Oczywiście należy stanowczo stwierdzić, że wiara jest Bożym darem i wszelkie działania ewangelizacyjne mogą jedynie pomóc człowiekowi w udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na Boże wezwanie. Nie oznacza to jednak rezygnacji z ludzkich wysiłków w tym wymiarze. Przeciwnie, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby ewangelizatorzy posiadali wszelkie potrzebne kompetencje. Z tego względu podjęta została nad nimi refleksja naukowa. Omówione zostały kompetencje duchowe, polegające na osobistej wierze i religijności ewangelizatorów wyrażające się następne w dawaniu świadectwa. Wskazano także na kompetencje komunikacyjne pozwalające nawiązać dobre relacje ze słuchaczami i tworzyć optymalny klimat spotkań ewangelizacyjnych. Szczególną rolę przypisano kompetencjom kerygmatyczno-teologicznym dotyczącym znajomości treści i form głoszenia kerygmatu a także przynajmniej elementarnej wiedzy teologicznej. Ostatnią omówioną grupą kompetencji ewangelizatorów stanowiły kompetencje dydaktyczno-metodyczne. W tym kontekście wskazano przede wszystkim na konieczność dostosowania języka ewangelizacji zarówno do istoty kerygmatu jak również do uwarunkowań, w jakich żyją adresaci. Należy mieć nadzieję, że odpowiednio uformowani ewangelizatorzy przyczynią się do większej efektywności nowej ewangelizacji.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherBonusLiberpl
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectformationen
dc.subjectewangelizationen
dc.subjectcatechesisen
dc.subjectformacjapl
dc.subjectewangelizacjapl
dc.subjectkatechezapl
dc.titleKompetencje ewangelizatorów fundamentem nowej ewangelizacjipl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.description.epersonPaweł Mąkosa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.