Show simple item record

dc.contributor.authorMarchwica, Wojciech M.
dc.date.accessioned2013-10-20T19:34:20Z
dc.date.available2013-10-20T19:34:20Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationMarchwica Wojciech "The Virtuosity and Aesthetic Beliefs of Wanda Landowska" [w:] "Affetti musicologici. Księga pamiątkowa" Kraków 1999, Wydawnictwo »Musica Iagellonica«, s. 441-450.
dc.identifier.isbn83-7099-082-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/2617
dc.descriptionArtykuł w Księdze Pamiątkowej poświęconej prof. Zygmuntowi M. Szweykowskiemu w 70.rocznicę urodzin.pl_PL
dc.description.abstractWIRTUOZOWSTWO I POGLĄDY ESTETYCZNE WANDY LANDOWSKIEJ Artykuł poświęcony jest Wandzie Landowskiej, której 120. rocznicę urodzin i 40. rocznicę śmierci obchodziliśmy w 1999 roku. Przedstawiono tu pokrótce dzieje życia artystki, podkreślajśc wielki wpływ, jaki miała na sztukę wykonawczą XX wieku. Wszystkie dziedziny jej aktywności — wykonawstwo, nauczanie, piśmiennictwo, aż po utworzenie prywatnego muzeum instrumentów — były wyrazem myślenia „historycznego” o sztuce wykonawczej. Landowska zdobyła uznane całego świata muzycznego. Rozwinąła nowoczesną technikę klawesynową, a jej interpretacje cechowały się witalnościa i niezwykłą świeżością. Jej pisma i wypowiedzi o muzyce świadczą o głębokiej wiedzy, wnikliwości i intuicji autorki w odczytaniu i interpretacji muzyki dawnej.pl_PL
dc.publisherMusica Iagellonica
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjecthistorical music performancepl_PL
dc.subjectmusic estheticspl_PL
dc.subjectmusical performancepl_PL
dc.subjectLandowskapl_PL
dc.titleThe virtuosity and aesthetic beliefs of Wanda Landowska
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagielloński
dc.description.epersonWojciech Marchwica
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska