Now showing items 1-3 of 3

  • O przestrzeni mentalnej w Oziminie Wacława Berenta 

   Wójtowicz, Aleksandra (Wydawnictwo IBL PAN, 2016)
   Autorka podejmuje problem przestrzennej złożoności utworu Berenta, nawiązując do Trzeciej przestrzeni (Thirdspace) zaproponowanej przez Edwarda Soję – kategorii istotnej dla rozważań nad architekturą. Przeszczepia ujęcie ...
  • Pałac Staszica jako heterotopia afektywna - refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym 

   Wójtowicz, Aleksandra (Wydawnictwo IBL PAN, 2014)
   Autorka tekstu proponuje nową kategorię badawczą – heterotopię afektywną, poszerzając typologię Michela Foucaulta. Analiza przestrzeni heterotopicznej i dynamiki jej przemian została wzbogacona o dodatkowy aspekt – ...
  • Ucyfrowienie - echo informacyjne - recepcja dzieła zdigitalizowanego 

   Wójtowicz, Aleksandra (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria, 2013)
   Tekst zawiera propozycję definicji echa informacyjnego, określającą mechanizm recepcji dzieła literackiego w sieci. Ukazano wpływ hipermedialności na nową formę postawy czytelniczej. W artykule przedstawiono kwestię korzyści ...