Now showing items 2-2 of 2

    • Umysł wobec świata. Intencjonalność w filozofii Johna Searle'a 

      Gajewski, Krzysztof (Instytut Badań Literackich, 2016)
      Teoria intencjonalności wpisuje się w tradycję postawionego przez Kartezjusza problemu pomostu między niematerialnym światem myśli i materią, między duszą i ciałem, między myśleniem i rozciągłością. We współczesnej filozofii ...