Recent Submissions

  • Sofijówka 

    Trembecki, Stanisław; Snopek, Jerzy (Instytut Badań Literackich PAN, 2000)
    "Sofijówka" St. Trembeckiego w wydaniu krytycznym Jerzego Snopka. Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, T. 1.
  • Światowa rozkosz z ochmistrzem swoim i ze dwunastą swych służebnych panien 

    Morsztyn, Hieronim; Karpiński, Adam (Instytut Badań Literackich PAN, 1995)
    Krytyczne wydanie "Światowej Rozkoszy" Hieronima Morsztyna w opracowaniu Adama Karpińskiego.